مهلت ثبت نام طرح بیمه تکمیلی تاکسیرانان در سال ۹۸

0

مهلت ثبت نام طرح بیمه تکمیلی تاکسیرانان در سال ۹۸

بیمه تکمیلی تاکسیرانان پایتخت در سال ۹۸ آغاز شده و رانندگان عزیز تاکسی برای ثبت نام به سایت تاکسیرانی مراجعه کنند.

قنادان مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از آغاز ثبت نام طرح بیمه تکمیلی درمان تاکسی داران پایتخت خبر داد.

به گزارش سایت حرف تازه : روز سه شنبه علیرضا قنادان روابط عمومی سازمان تاکسی رانی گفت: سازمان در راستای ارتقای سطح سلامت و رفاه تاکسی رانان اقدام به ثبت نام تاکسی رانان برای پوشش بیمه تکمیلی درمان می کند.

بیمه تکمیلی تاکسیرانان

زمان ثبت نام بیمه تکمیلی تاکسیرانان تهران

وی در خصوص نحوه ثبت نام گفت: تاکسی داران می توانند از روز سه شنبه ۱۸ تیرماه با مراجعه به سایت سازمان به نشانی http://taxi.tehran.ir یا مراجعه حضوری به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسی رانان نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

بنابر این گزارش، مهلت ثبت نام تا ۳۱ تیرماه ۹۸ بوده و تاکسی داران و رانندگان این وسیله نقلیه می توانند بر اساس ضوابط قید شده، در اسرع وقت با مراجعه به سایت سازمان ثبت نام خود را انجام دهند.

شماه تماس برای راهنمایی در ثبت نام بیمه درمانی تکمیلی

تاکسی رانان می توانند در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۴۸۰۴۸ داخلی ۱۱۳-۱۱۶ اداره رفاه تاکسیرانان تماس حاصل کنند.
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی تاکسیرانان خبر داد و گفت: سازمان در راستای ارتقای سطح سلامت و رفاه تاکسیرانان اقدام به ثبت نام تاکسیرانان برای پوشش بیمه تکمیلی درمان می‌کند.

آدرس سایت نام بیمه تکمیلی درمانی رانندگان تاکسی

رانندگان با مراجعه به سایت سازمان به نشانی http://taxi.tehran.ir یا مراجعه حضوری به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانان نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
رانندگان با مراجعه بیه این آدرس اینترنتی می توانند در خود و خانواده را بیمه درمانی تکمیلی کنند.

نظرات