شرایط و نحوه پرداخت وام ازدواج با یک ضامن و سفته

0

شرایط و نحوه پرداخت وام ازدواج با یک ضامن و سفته

پرداخت وام ازدواج با یک ضامن و یک سفته بعد از این به زوج های جوان پرداخت می شود ،در سایت حرف تازه جزئیات و نحوه پرداخت و زوج هایی که تاکنون نگرفتند و مدارک لازم و شرایط ضامن و مبلغ سفته را برای دریافت وام بطور کامل بخوانید.

بانک مرکزی بخشنامه جدیدی به شبکه بانکی ابلاغ کرد که پرداخت وام  با یک ضامن و سفته امکانپذیر است و زوج های جوان و حتی سال های قبل که نتوانستند این آنرا درافت کنند می توانند بعد از این برای گرفتن وام خود اقدام کنند.
مبلغ این وامهایی که قرار است تعلق بگیرد سی میلیون تومان می باشد که هر کدام مبلغ ۱۵ میلیون تومان دریافت می کنند

پرداخت وام ازدواج

وام ازدواج با یک ضامن و سفته

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد به زوج هایی که تاریخ عقد آن ها بعد از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۶ است و تاکنون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت نکرده اند، با یک ضامن معتبر و سفته وام ازدواج پرداخت شود.

در این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به ابلاغ بند ”الف“ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به منظور حمایت از ازدواج جوانان، از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، به زوج هایی که تاریخ عقد آن ها بعد از اول فروردین ۱۳۹۶ است و تاکنون دریافت نکرده اند، با اولویت نخست و با سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال، با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته”، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود.

 

پرداخت وام ازدواج

بر این اساس با توجه به مفاد قانون یاد شده مبنی بر اخذ یک ضامن معتبر و سفته، واحد های اجرایی ذیربط در سراسر کشور، نسبت به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مطابق قانون یاد شده، اقدام کنند.

تا قبل از این بخشنامه برای گرفتن وام ، باید زوج ها هر کدام ضامن جداگانه داشتند و دو ضامن برای دریافت لازم بود.

نظرات