تعبیر خواب قطار و ترن و مترو

1

تعبیر خواب قطار و ترن و مترو

تعبیر خواب قطار و تعبیر دیدن قطار در حال حرکت و و آمدن و رفتن ترن در خواب و صدای سوت قطار و یا جا ماندن از این وسیله را در سایت حرف تازه بخوانید و تعبیر و حکمت دیدن آنرا را بدانید.

تعبیر خواب سوار شدن به قطار

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب سوار قطار هستید و از پنجره آن به بیرون نگاه می‌کنید و مناظری را می‌بینید که از پیش چشم شما می‌گذرند تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می‌آید.
وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولی بی تردید اتفاق می‌افتد.

کسانی که در ترن با شما هستند همان کسانی می باشند که با شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت.
اگر قطار شلوغ باشد عده زیادی با شما سرنوشتی مشترک خواهند داشت و اگر تنها بودید راه را به تنهایی طی می کنید.

تعبیر خواب قطار

تعبیر خواب قطار در حال حرکت

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:وفتی با هدف مشخص سوار قطار می‌شویم ،ولی مسیر خود را تغییر دهد از شهر و دیار دیگر سر در می‌آوریم که با مقصد ما فاصله ای زیاد دارد.
در زندگی نیز هدف ما مشخص است و می‌کوشیم که به سعادت برسیم ولی در زندگی ما را به جایی می‌برد که نمی‌خواهیم.

گاهی این تحول و تغییر مسیر ارادی است و گاهی غیر ارادی. آن چه غیر ارادی است در خواب به صورت سوار شدن در قطار ظاهر می‌شود و به ما هشدار و بینایی می‌دهد.
اگر در خواب دیدید که در مترو و یا ایستگاه ایستاده‌اید و قطاری از راه می‌رسد و حرکت می‌کند و یا از دور حرکت آنرا را می‌بینید سفری برای شما پیش می‌آید.
مشاهده ترن در هر حالت به شرطی که سوار آن نباشید صرفاً یک مسافرت است که بیننده خواب می‌رود.
زمان سفر شما به دوری و نزدیکی قطار از شما مربوط است

تعبیر خواب سوت و صدای قطار

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: صدای سوت قطار خبری است که از مسافر یا غایبی به شما می‌رسد.

آنلی بیتون: شنیدن صدای سوت قطار در خواب، علامت آن است که با قبول پیشنهادی غیر منتظره در زندگی پیشرفت خواهید کرد.
شنیدن صدای قطاری که هر دم به شما نزدیک می‌شود، نشانه آن است که در کشور تغییراتی رخ خواهد داد که برای تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند است.

تعبیر خواب ایستگاه قطار

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: آمدن قطار خوب و رفتنش بد و جدایی است.
آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که در دست انجام دارید. اگر ببینید قطاری می‌آید و شما به استقبال مسافر آشنایی می‌روید به دیدار بیگانه ای خشنود می‌شوید و اگر بیگانه ای از آن پیاده شود خبری خوش به شما می‌رسد یا مهمانی برایتان می‌آید. اگر دیدید قطاری توقف کرده و شما از آن پیاده شدید از انجام کار بزرگی فراغت می‌یابید.

تعبیر خواب ترن از دیدگاه تعبیرگران غربی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید قطاری با سرعت زیاد به پیش می‌رود، نشانه آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و سفرهایی به خارج از کشور خواهید داشت.
دیدن قطار از کار افتاده در خواب، علامت آن است که در حرفه خود با دردسرهای فراوان روبرو خواهید شد، و به علت تنگ دستی از سفر کردن منصرف خواهید شد.
دیدن قطارهای شکسته و خراب در خواب، نشانه از دست دادن ثروت و دارایی است.
اگر خواب ببینید با قطاری مسافرت می‌کنید که اصلاً ریلی ندارد، علامت آن است که نگران موضوعی خواهید بود که سرانجام معلوم می‌شود، برایتان منبع سود و منفعت بوده است.

تعبیر خواب قطار

دیدن قطارهای باربری در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن قطارهای باربری در خواب، نشانه آن است که در اثر تغییر و تحولاتی که در زندگی شما روی خواهد داد به مقامی برتر دست خواهید یافت.

تعبیر خواب سوار شدن دیگران به قطار

اگر ببینی دوست نزدیکت سوار بر قطار بود به این نشانه است که در روزهایی که پیش رو خواهی داشت درباره ی همین فرد اطلاعات جدید و خوشایندی بدستت خواهد رسید و از پیشرفت و موفقیتش خشنود می شود

اگر دیدی یکی از اعضای خانواده ی خودت نظیر پدر مادر برادر خواهر و یا …سوار قطار شده بودند به این نشانه است که چند اتفاق جدید حال همگی شما را خوب میکند و انگار که تمامی غضه ها و رنج هایتان را به باد داده اید و فقط شادی نصیبتان شده

تعبیر خواب سوار شدن مرده به ترن

بطور استثنا دیدن چنین رویایی خوب نیست چون تمامی معانی و تعبیر های خوبی که توضیح دادیم فقط مربوط به افرادی هستند که در حال حاضر در قید حیات می باشند و به گفته ی علامه طباطبایی چنان چه ببینی مرده ای بر قطار سوار بود ممکن است با چند شکست سخت و طاقت فرسا در زندگی رو به رو شوید و باعث غم برایتان شود

سوال : خواب دیدم قرار بود به مسافرتی برویم که خانوادگی بلیط قطاری تهیه کردیم و صبح شنبه راه افتادیم وقتی قطارمان در حال حرکت بود باد خنکی می وزید که حال ما را خیلی خوب کرد و این سفر برای ما تبدیل به یک خاطره ی خیلی خوش شد تعبیرش چیه؟

پاسخ: دقیقا به این معناست که چنین اتفاقی در زندگیتان خواهد افتاد یعنی بواسطه ی یک سفر تفریحی و لذت بخش شما و سایر اقوامتان به رضایت و خوشحالی خواهید رسید

1 دیدگاه در “تعبیر خواب قطار و ترن و مترو

  1. مانا شاهی گفت:

    سلام میشه جواب این سوال و بدین واسم مهمه ممنون!
    خواب دیدم که قطاری در حال حرکت که تازه مثلِ اینکه حرکت کرده بود و من دویدم و سرعتِ زیادی نداشت ولی کم هم نبود یه آقایی دست دراز کرد و منو کشوند تو ‌و گفت بلیط ..جالب اینجاس که یه شخصی پشت سرم نشسته بود تو قطار که یکی از دوستانِ ۷،۸سال پیشه منِ درضمن پسرِ این دوستم و چشم‌رنگی و قیافه خوبی داره خلاصه .. همه تو قطار نگاه میکردن و دوستش داشتن و میگفتن این خواننده معروفه به همدیگه و این‌چیزا میشه بهم بگین تعبیر خوابم و🙄👆 ببخشید طولانی هم شد حداقل جواب بدین که نسوزم این‌همه تایپ کرده باشم الکی..🧾📃👀😅 ممنون💌

نظرات