عکس نوشته عشق بازی عاشقانه و دلبری پروفایل + متن و پیام عاشقانه

0

عکس نوشته عشق بازی عاشقانه و دلبری پروفایل + متن و پیام عاشقانه

عکس نوشته عشق بازی : زیباترین و احساسی ترین تصاویر عاشقانه با مضمون دلبری و عشق بازی را از این مجموعه تصویری حرف تازه دانلود کنید و برای پروفایل ست کنید.

عکس نوشته عشق بازی پروفایل تلگرام

عکس نوشته عشق بازی دونفره

تصاویر پروفایل عشق بازی و دلبری

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ…….. !
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎ از ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ

دوست دارمش
از بند تا بلند
از دست تا دعا
از صبر تا خدا
حتی اگر…
همه بگویند : از آن من نیست

دوست دارم دستم را بگیری و زیر گوشم زمزمه کنی…

پشت خواب های نا ارام تو چیزی بیش از نگرانی های زنانه نیست!

دوست دارم دستت را بگیرم و زیر گوشت زمزمه کنم…

که پشت نگرانی های من مردی ایستاده که دیوانه وار دوستش دارم!

در شعرم

به جای تو نوشتم گل

و از آن به بعد

هر روز دفترم را می‌بویم

” بـــا هـــمـ کــهـ قــدمـ مــیـ زنـیـمـ

حـسـودیـ اَشـ مـیـ شــود آفــتـــابــ

نـهـ کــهـ هـیـچـ گــاهــ

قـــــدمــ نــــزدهــ اسـتــ بــا مــاهــ … ! “

من رسم دوستیم مثل نان نیست!

که گرمش در سفره دل باشد و سردش سهم نمکی…!

چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت باشد…

همیشه هستی…

همین حوالی…

در قلبم…

تـــو همانــی که دلــم لک زده لبخنـــدش را

آن که هرگـــز نتوان یـافت همانـــندش را…

پرسه زدن در خیالت!

زیباترین نیاز من است…!

هوایم باش..

تا نفسم نگیرد…!

تمام ِ این چند سال و اَندی عمرم به کنار…

من فقط،

به اندازه ی همان صَدُم های ِ ثانیه ای که،

در هوای ِ عطرِ ِ اغوش ت♥ نفس کشیدم،

زندگی کردم!!

آدمهایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم”
یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را … بهشان خرده نگیرید !
این آدمها فهمیده اند “دوستت دارم” حرمت دارد ،
مسئولیت دارد
ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را میفهمی ،
میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی ، تا تو شاد باشی …
آزارت نمیدهد ، دلت را نمیشکند …
به هر دری میزند که با تو باشد!

نظرات