جزئیات پرداخت مرحله پایانی سود سهام عدالت سال ۹۶

0

جزئیات پرداخت مرحله پایانی سود سهام عدالت سال ۹۶

مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت از ۲۱ اردیبهشت شروع می شود و این سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۶ مربوط به مشمولان کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان از روز شنبه ۲۱ اردیبهشت آغاز می‌شود.

این پرداختی عملکرد سال مالی ۹۶ شرکتهای سرمایه‌ پذیر این سهام  مربوط به آخرین گروه مشمولان شامل کارکنان و شاغلان دستگاههای اجرایی و خانواده‌ های آنها و همچنین بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی، کشوری، لشگری و تامین اجتماعی از روز شنبه (۲۱ اردیبهشت)  سال ۹۸ آغاز می‌شود.

سود سهام عدالت

در این مرحله ۱۱ میلیون نفر از مشمولان دریافت این وجه خود را که در مجموع حدود ارزش آن به یک هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، دریافت خواهند کرد و از ۳۵ بانک و موسسه‌ ای که مشمولان شماره شبای خود را در این سامانه  ثبت کرده‌اند، از روز شنبه آینده، ۲۹ بانک و موسسه مالی به مرور پرداخت سهام عدالت را آغاز می‌نمایند.

مشمولان دیگر  که شماره شبای بانکی خود را در این سامانه  قبلا وارد کرده و به تائید بانک عامل مربوط رسیده باشد و تا کنون در طی چند مرحله قبل سود مربوطه خود را دریافت نکرده اند نیز همزمان با مشمولان این دوره سود مربوطه سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

با اجرای اقدامات واریز سود و پرداخت آن در این مرحله به حدود ۱۱ میلیون نفر از مشمولین، مجموعه بیش از ۴۱ میلیون نفر از جمعیت کشور که مشمول سهام عدالت بوده و اطلاعات شماره حساب بانکی خود را نیز به سامانه مربوطه ارائه و تائیدیه دریافت کرده‌اند، به طور کامل از دومین نوبت پرداخت سود پس از تسویه حساب این سهام با دولت برخوردار می‌شوند.

از روز ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۸ مشمولان این سود مبلغ مربوط را دریافت می کنند.
گفتنی است که سابق بر این نیز مراحل پرداختی قبلی اعلام و به حساب مشمولان واریز شده است.

نظرات