تعبیر دیدن سحر و جادو در خواب

1

تعبیر دیدن سحر و جادو در خواب

سحر و جادو بیشتر حیله و فریب است که در خواب بیشتر معبران آن را خوب نمیدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب سحر و جادو را آماده کردایم.
جادو به ترفندهایی گفته می‌شود که برخی افراد انجام داده و می‌توانند از طریق این ترفندها قوانین طبیعت را دور زده و کارهایی خارق‌العاده بروز دهد.در داستان‌ها، جادوگران می‌توانند افراد را طلسم کنند، جادوهای دیگر را خنثی کنند و در شکل و ظاهر افراد و اجسام تغییر به‌وجود بیاورند. در تخیلات داستان‌سرایان، جادوگران معمولاً این کارها را با خواندن ورد، کمک گرفتن از نیروهای فراطبیعی، استفاده از ترکیبی از اجسام، یا تهیه آش‌هایی مرموز انجام می‌دهند.

تعبیر خواب سحر و جادو

تعبیر خواب سحر و جادو به فرمایش حضرت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرماید: جادویی کردن در خواب بر شش وجه است. فتنه , فریب , مکر و حیله , توطئه و بدخواهی , باطل و دروغ , کاری که در آن اصلی نبود.

تعبیر خواب سحر و جادو محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: جادو کردن در خواب ، کاری باطل است. اگر خواب بیند که جادو می کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل.

تعبیر خواب سحـر و جادو ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: افسون نمودن در خواب، در صورتی که نام و ذکر خدای عز وجل را نگویند، تعبیرش انجام کار باطل است. اگر افسون به قران و نامهای حق تعالی نمایند، دلیل که آن کس کار درستی انجام خواهد داد که برایش در دنیا و آخرت مفید خواهد بود.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

ﺷﻤﺎ ﺟﺎﺩﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ: ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺧﺒﻴﺚ ﺑﻪ ﺭﻭی ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺟﺎﺩﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ: ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟی ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﺩﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ: ﻳﻚ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ.
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻚ ﺟﺎﺩﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ میکنید: ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﻛﻤﻚ ﻓﻜﺮی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن سحر و جادو در خواب

  1. سمیرا گفت:

    سلام خواب دیدم زن عموم که اهل دعا و جادو کردن هم هست اومده به خوابم و من باهاش دعوا میکردم و اون در حال ورد خوندن بود و به دخترم فوت میکرد. تعبیرش چی میتونه باشه.ممنون

نظرات