تفریحات

میزان افزایش حقوق بازنشستگان سال ۹۷

0

میزان افزایش حقوق بازنشستگان سال ۹۷

افزایش حقوق بازنشستگان سال ۹۷ : وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد افزايش حداقل حقوق و اجراي طرح پلکاني يکي از سياست هاي موفق دولت در سال هاي اخير بوده و در سال ۹۷ نيز ادامه خواهد داشت.

افزایش حقوق بازنشستگان

💢تداوم افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۷

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد: افزايش حداقل حقوق و اجراي طرح پلکاني يکي از سياست هاي موفق دولت در سال هاي اخير بوده و در سال ۹۷ نيز ادامه خواهد داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، علي ربيعي، در مراسم قرعه کشي وام ضروری بازنشستگان کشوري با اشاره به تخصيص ۲۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار ويژه براي افزايش پلکاني حقوق بازنشستگان کشوري در دو سال اخير، گفت: افزايش حداقل حقوق و اجراي طرح افزايش پلکاني که يکي از سياست هاي موفق دولت در سال هاي اخير بوده است، در سال ۹۷ نيز ادامه خواهد داشت. با توجه به برگزاري جلسات بودجه اي دولت، اميدواريم براي سال آينده اعتبار بيشتري براي اين بخش از دولت دريافت کنيم.
ربيعي تصريح کرد: رئيس جمهور تاکيد دارد که اين برنامه ادامه پيدا کند و در حال حاضر با ۱۰۰۰ ميليارد تومان بودجه مازاد براي افزايش حقوق بازنشستگان موافقت شده و ممکن است تا پايان بودجه بندي اين مبلغ بيشتر شود.
وي افزود: زماني که وزارت رفاه را تحويل گرفتم حداقل حقوق بازنشستگان کشوري ۴۸۰ هزار تومان بود، ولي درسال جاري به يک ميليون و ۱۵۰ هزار تومان رسيده است؛ هرچند اين ميزان چندان مطلوب نيست.
وي با بيان اينکه براي صندوق فولاد نيز قرار است ۲۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار تخصيص يابد تا اين صندوق پايدارتر شود، گفت: تلاش مي کنيم بازنشستگان اين صندوق ديگر دغدغه حقوق نداشته باشند.
ربيعي با اشاره به پرداخت وام ضروري به ۳۰۰ هزار بازنشسته کشوري گفت: گردشگري سالمندي به طور جدي در حال پيگيري است؛ به ويژه آنکه هواپيمايي آسمان و شرکت قطارهاي مسافربري رجا متعلق به زيرمجموعه هاي وزارت کار است و هتل هايي نيز در زيرمجموعه وزارت خانه است که مي توان در اين بخش از آن استفاده کرد.
وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعي از راه‌اندازي صندوق‌هاي فروش سهام در سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري خبر داد و گفت: اخيرا در هيات امناي تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري مصوب شده تا صندوق هايي ايجاد شود که سهام‌هاي خوب در آن قرار گرفته و بازنشستگان داوطلب بتوانند سهام‌هاي سودآور به ويژه در حوزه نفت و پتروشيمي را که ضمانت شده است، دريافت کنند. در حال نهادسازي هستيم تا سهام هاي خوبي که وجود دارد را به بازنشستگان واگذار کنيم.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان سال ۹۷

نظرات