تعبیر دیدن سیر در خواب

0

تعبیر دیدن سیر در خواب

تعبیر خواب سیر : درست است که سـیر خواص بسیاری دارد, اما معبران دیدن آن را در خواب خوب نمیدانند, و سیر را به گرفتاری و مشکلات تعبیر میکنند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خـواب سیـر را آماده کردایم.

تعبیر خواب سیر

تعبیر خواب سیر به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید: دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است : مال حرام، سخن زشت، غم و اندوه، گریستن، سختی دیدن.

تعبیر خواب سـیر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد. چنانچه در خواب ببینید مقداری سیر دارید به همان مقدار مال حرام به چنگ می آورید که موجب بدنامی شما می شود و همه از آن مطلع می گردند و شما نمی توانید خطائی را که مرتکب شده اید پنهان کنید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب میوه

در کتاب سر زمین رویاها آمده است:

خواب سیر : یک راز مخفی فاش می شود .
سیر میخرید :دیگران شما را خشمگین می کنند .
با سیر غذا درست می کنید :زیردستان شما در کار شما را دوست ندارند .
در باغچه خودتان سیر کاشته اید : دیگران ازشما متفرند .
به بچه هایتان سیر می دهید : آنها به شغلهای بالادست می یابند .
اشخاصی که سیر دوست ندارند : رقبا نمی توانند جای شما را بگیرند .
سیر می خورید :مشاجره بزرگ

سیر

سیر یک آنتی‌بیوتیک طبیعی، ضد قارچ و ضد ویروس قوی است، سیر حاوی پتاسیم و ژرمانیوم است، که موجب بهبود سلامتی می‌شوند؛ ژرمانیوم می‌تواند یون‌های مثبت را خنثی نماید و با تسهیل جریان خون سبب افزایش سطح انرژی بدن و رفع دردها و کوفتگی‌ها در بدن شود. به طور طبیعی تمامی سلول‌های بدن انسان دارای ژرمانیوم می‌باشند. مهم‌ترین خواص سیر مربوط به آلیسین می‌باشد، آلیسین یک ترکیب روغنی، و با رنگ زرد روشن می‌باشد که عطر خاص سیر را به وجود می‌آورد. به آلیسین روغن سیر هم گفته می‌شود.

نظرات