عجیب ترین مدلهای کفش زنانه در دنیا

0

عجیب ترین مدلهای کفش زنانه در دنیا

مدلهای کفش زنانه : در این پست مجله اینترنتی حرف تازه، کفش های خاص و عجیب غریب به شکل موادغذایی و حیوانات و حشرات و سایر اجسام را مشاهده کنید.

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

مدلهای کفش زنانه خاص و عجیب

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

مدلهای کفش زنانه به شکل حیوانات

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

مدلهای کفش زنانه به شکل خوراکی ها

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

در کفش های پاشنه بلند، کفی میزان فشار به پا را اندکی کاهش می دهد. برخی از کفش های پاشنه بلند در بخش پنجه بسیار نازک هستند. کفی باعث می شود از فشار وارده به پنجه های شما کاسته شود. برای کفش های تخت نیز ماجرا به همین گونه است. کفی از ایجاد فشار و تنش به پاها جلوگیری می کند.

 

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

برای انتخاب کفش راحت مورادی را انتخاب کنید که اولاً کف آنها ضخیم باشد. ثانیاً داخل کفش، کفی تعبیه شده باشد. در صورتی که کفش شما فاقد کفی است، باید اندازه آن را طوری انتخاب کنید که با گذاشتن کفی جداگانه، کفش به پایتان تنگ نباشد. سایز کفشتان را اندکی بزرگ تر انتخاب کنید.

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

البته برای برخی مراسم خاص پاشنه های باریک شاید زیباتر جلوه کنند. اما در کل هرچه پاشنه کفش شما پهن تر باشد، موقع پوشیدن راحت تر خواهد بود. پاشنه پهن میزان فشار را بر روی پاهای شما کاهش می دهد. در صورتی که به سلامت پاهایتان اهمیت می دهید و انتخاب کفش راحت را در دستور کار دارید، این مورد را حتماً لحاظ کنید. برای استفاده مداوم و روزمره، استفاده از کفش هایی که پاشنه آنها باریک است کار عاقلانه ای نخواهد بود.

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

موقع انتخاب کفش راحت هرچه بند کفش ها پهن تر باشد پوشیدن آنها ساده تر خواهد بود. اگر به پوشیدن کفش های باز عادت داری، مواردی را انتخاب کنید که بند آنها پهن باشد. این بندها پای شما را داخل کفش ثابت نگه می دارند و به ثبات حرکت شما کمک خواهد کرد. هرچه بندها نازک تر باشند، پاهای شما بیشتر اذیت می شوند. موقع حرکت با بندهای نازک، احتمال پیچ خوردن پا نیز افزایش می یابد.

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

کفش های جیر و چرم معمولاً قالب پای شما می شوند. هنگامی که این کفش ها را می پوشید کاملاً احساس راحتی می کنید. مثل این است که با پایتان چفت و بست شده باشند. از سوی دیگر، مواد مصنوعی و پلاستیکی این خاصیت را ندارند. این کفش ها یکی از عوامل اصلی اذیت شدن پا و تاول زدن هستند.

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

 

مدلهای کفش زنانه

نظرات