تعبیر دیدن تسبیح در خواب

1

تعبیر دیدن تسبیح در خواب

تعبیر خواب تسبیح : برخی خوابها هستند که فرد در آنها به هر صورت ممکن با خدا راز و نیاز میکنند. تسبیح یکی از اشیایی است که فرد با آن ذکر میگوید. تسبیح مجموعه‌ای از مهره‌هایی گرد از گل پخته یا سنگ‌های رنگین است که به رشته می‌کشند تا بدان شمار سبحان‌گویی و دیگر ذکرها و وردها را نگاه دارند.

تسبیح به‌معنی «سبحان‌الله» یا «سبحان‌الله گفتن» است، چون تکبیر که «الله‌اکبر»، و «تحمید» که «الحمدللّه گفتن» است؛ و آنچه اکنون به تسبیح مشهور شده، «سُبْحه» است که منظور از آن مهره‌هایی است که عددِ تسبیح (سبحان‌الله گفتن) را با آن می‌شمارند.

تعبیر خواب تسبیح

تعبیر خواب تسبیح به فرمایش امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) فرماید:دیدن مهره (یا تسبیح) بر هفت وجه است: زن، خدمتکار، کنیزک، مال، ادب و فرهنگ، فرزند، غلام.

تعبیر خواب تسبیـح محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: تسبیح کردن به خواب، مطیع بودن است بر فرمان حق.
اگر ببیند تسبیـح می کرد، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد. اگر در خواب ببیند تسبیح با خود داشت، غم و اندوهی به او رسد، ولی برای او در آن کار، اجر و ثواب است.
اگر ببیند با تسبیـح، شکر حق تعالی می کرد، دلیل که در دین قوی شود و مالی یابد. اگر این خواب را والی ببیند، دلیل که او را آبادانی ولایت رسد.

تعبیر خواب تسبیـح منوچهر مطيعی تهرانی

منوچهر مطيعی تهرانی گويد: اگر در خواب ديديد که تسبيـح به دست داريد گويای آن است که کشش مذهبی شما زياد است و به طرف دينداری و انجام فرايض دينی ميرويد.
داشتن تسبيـح و بازی کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همين علت وقتی در خواب ببينيد که تسبيـح شما پاره شد نظام کارتان آشفته می شود و در هم می ريزد. اگر دانه های تسبيح را گم کنيد رشته کار از دستتان می رود.
اگر در خواب ببينيد که دانه های تسبيـح را نخ ميکنيد به کاری توفيق می يابيد که به دقت و تيزهوشی نياز دارد و نتيجه آن کاری است بزرگ و منظم.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن تسبیح در خواب

  1. ناشناس گفت:

    سلام میشه تعبیرخواب منو بگین
    شب نهم شوال خواب دیدم با یک گروه رفتیم به یک مکان مذهبی ک میگفتن چهارشنبه های مهدوی هستش‌ . بعد وارد قسمت بانوان شدیم و من سه تا تسبیح برداشتم و نشستم و شروع کردم ب صلوات فرستادن. بعد از پابان مراسم ک امدیم بیرون فقط تونسته بودم با دوتا تسبیح صلوات بگم

نظرات