بیوگرافی ابراهیم مرمزی از شهدای حمله به خودروی حامل صندوق رای

0

شهید ابراهیم مرمزی از شهدای حمله به خودروی حامل صندوق رای می باشد که برای محافظت از آرا مردم جانش را تقدیم وطن کرد. گروهبان یکم مرزبانی ابراهیم مرمزی بامداد روز شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۳ در پی حمله اشرار مسلح به خودروی حامل صندوق اخذ رای در منطقه جکیگور این استان به شهادت رسید. با بیوگرافی این شهید عزیز آشنا شوید.

بیوگرافی ابراهیم مرمزی از شهدای حمله به خودروی حامل صندوق رای

بیوگرافی شهید ابراهیم مرمزی

شهید ابراهیم مرمزی سرباز مرزبانی نیروی انتظامی می باشد. او از شهدای حمله به خودروی حامل صندوق رای می باشد که برای محافظت از آرا مردم جانش را تقدیم وطن کرد. گروهبان یکم مرزبانی ابراهیم مرمزی بامداد روز شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۳ در پی حمله اشرار مسلح به خودروی حامل صندوق اخذ رای در منطقه جکیگور این استان به شهادت رسید. با بیوگرافی این شهید عزیز آشنا شوید.

نحوه شهادت

گروهبان یکم مرزبانی ابراهیم مرمزی بامداد روز شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۳ در پی حمله اشرار مسلح به خودروی حامل صندوق اخذ رای در منطقه جکیگور این استان به شهادت رسید

اولین تصویر از شهید ابراهیم‌مرمزی شهدای حمله به خودرو حامل صندوق رای

ابراهیم مرمزی کیست و اهل کجاست

ستاد انتظامی سیستان و بلوچستان اعلانم کرد: دو سرباز وظیفه انتظامی بامداد امروز در پی حمله اشرار مسلح به خودروی حامل صندوق اخذ رای در منطقه جکیگور این استان به شهادت رسیدند. افراد مسلح ناجوانمردانه جهت ربودن صندوق آرای منطقه جکیگور به خودروی عوامل اجرایی و انتظامی صندوق أخذ رای از چند جهت تیراندازی کردند.

با رشادت ماموران انتظامی محافظ، صندوق آرای مردم حفاظت ولی تعداد ۵ نفر از عوامل اجرایی و انتظامی مجروح و به مرکز درمانی منتقل که متاسفانه ۲ نفر به نام سربازوظیفه انتظامی فرهادجلیل و گروهبان یکم مرزبانی ابراهیم مرمزی به شهادت رسیدند.

جزییات حمله مسلحانه به خودروی حامل صندوق‌ رای

برابر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان؛ افراد مسلح ناجوانمردانه برای ربودن صندوق آرای منطقه جکیگور به خودروی عوامل اجرایی و انتظامی صندوق أخذ رای از چند جهت تیراندازی کردند که در ادامه با رشادت ماموران انتظامی محافظ، صندوق ارای مردم حفاظت شد. اما ۵ نفر از عوامل اجرایی و انتظامی مجروح و به مرکز درمانی منتقل شدند.

نظرات