تفریحات

قسمت های مهم و امتحانی عربی دوازدهم (عربی ۳) برای امتحان نهایی ۱۴۰۳

0

قسمت های مهم و امتحانی عربی دوازدهم (عربی ۳) ویژه امتحان خرداد ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ برای دانش آموزان پایه دوازدهم امده است:

قسمت های مهم و امتحانی عربی دوازدهم (عربی 3) برای امتحان نهایی 1403

صفحاتی که در ابتدای هر درس امده و یک آیه را ذکر کرده حتما معنی آیه رو به همراه نقش های کلمات این آیه را بلد باشید حتما طبق سال‌های قبل حدود یک نمره سوال میاد مثل صفحه ۱ و صفحه ۱۹ و……

منظور از نقش کلمات به کار رفته در آیه اینکه مانند (فعل_فاعل_مفعول_مضاف الیه_صفت_مبتدا_خبر و ….. را مشخص کنین)

صفحه ۸ (ترجمه و نقش کلمات که بالا توضیح داده شد)
صفحه ۱۰ (ترجمه و نقش کلمات)
صفحه ۱۵ (به شدت مهم )
صفحه ۲۷ و صفحه ۲۳ (لغاتی ک داده شده رو حتما بخونین این قسمت از کتاب عربی دوازدهم سخت ترین لغات و مهم ترینش داره که حتما در امتحان داده میشه که زیر کلمات خط کشیده شده رو باید ترجمه کنین همیشه در امتحانات طبق سال قبل حدود ۲ نمره لغت هس)

🔹صفحه ۳۰ و ۳۱ : این قسمت با تغییر ترجمه میاد. مثلا : جملات داده شده رو که باید ترجمه کنین در امتحانات نهایی ممکنه تو جمله یک کلمه به صورت جمع بیاد
کبد مفرده ممکنه در امتحان نهایی بدن اَکباد یعنی کبدها
صفحه ۳۲(همراه با تغییر)
صفحه ۳۵
صفحه ۴۶(همراه با تغییر)
صفحه ۴۷ (همراه با تغییر)
صفحه ۴۹
صفحه ۵۱
صفحه ۵۲
ترجمه درس چهارم به شدت مهمه به خصوص صفحات ۵۵ و ۵۶
صفحه ۶۳
صفحه ۶۴(به خصوص کلماتی ک در پاورقی اومده رو حتما بخونین)
صفحه ۶۹(به خصوص تمرن دوم این صفحه که درک مطلب هست )
صفحه ۷۶ و ۷۹

صفحات طلایی عربی دوازدهم برای امتحان :

۳۴ _ ۳۵ _۳۶ _۳۹ _۴۱ _۴۲ _۴۵_ ۴۶ _۴۷ _۴۸ _۵۰ _۵۷ _۵۸ _۵۹ _۶۰ _۶۱ _۶۳ _۶۴

سوال های مترادف متضاد سوال میاد

نکات مهم هر درس عربی دوازدهم برای امتحان نهایی

درس اول

حروف مشبه بالفعل ( لیت ، لعل و…)
لا نفی جنس
لغات و متن درس
تمارین درس

درس دوم

حال
متن ، لغات و تمرین های درس

درس سوم

استثنا
ارکان استثنا ( ادات _ مستثنی _ مستثنی منه)
اسلوب حصر
لغات ، متن و تمرین های درس

درس چهارم

مفعول مطلق
تحلیل صرفی
متن ، لغات و تمرین های کتاب منبع: منو درسام

نظرات