تفریحات

ساعت و زمان روزهای قمر در عقرب خرداد ۱۴۰۳؛ جدول کامل

0

ساعت و زمان روزهای قمر در عقرب خرداد ۱۴۰۳؛ جدول کامل

ساعت ورود و خروج روزهای قمر در عقرب خرداد ۱۴۰۳ طبق تقویم و تقویم ایام سعد و نحس و کارهای ممنوعه در ایام قمر در عقرب در ماه خرداد ۱۴۰۳ و کارهای مکروهه در این ایام در زیر آمده است:

ساعت و زمان روزهای قمر در عقرب خرداد 1403؛ جدول کامل
روزهای قمر در عقرب خرداد ۱۴۰۳ طبق تقویم های موجود به شرح زیر است:

روز پنج شنبه ۳ خرداد ماه و در ساعت ۱۲ قمر از عقرب خارج خواهد شد.

مجددا در روز دوشنبه ۲۸ خرداد ماه و در ساعت ۱۰ قمر در برج عقرب وارد خواهد شد و در روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه در ساعت ۲۰ از عقرب خارج خواهد شد.

جدول روزهای قمر در عقرب خرداد ۱۴۰۳

  • ساعت شروع قمر در عقرب خرداد ۱۴۰۳: سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲
  • ساعت خروج: پنج شنبه ۳ خرداد ساعت ۱۲
  • ساعت شروع قمر در عقرب خرداد ۱۴۰۳: روز دوشنبه ۲۸ خرداد ماه و در ساعت ۱۰ قمر در برج عقرب وارد خواهد شد
  • ساعت خرج از قمر در عقرب: روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه در ساعت ۲۰ از عقرب خارج خواهد شد.

در این ایام کارهایی وجود دارد که انجام دادنش موجب ضرر انسان خواهد بود به همین دلیل به این کارها اعمال مکروهه می گویند.
بر اساس روایات و نیز علم نجوم و اخترشناسی ؛ خواندن عقد ازدواج ،مسافرت ،اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه) ،افتتاح کار و کسب و تجارت حجامت ،تعیین و تغییر نام ، گذاشتن سنگ بنای کارهای مهم و بطور کلی انجام هر یک از کارهای اساسی در روزهای نحس و قمر در عقرب هم از نظر علماء دینی و هم از نظر منجّمین توصیه نمیگردد بلکه علما فتوی به کراهت اعمال بالا در ایام قمردرعقرب داده اند .

ایام سعد خردادماه ۱۴۰۳

شنبه ۵ خرداد : نو بریدن و نو پوشیدن نیک است.

دوشنبه ۷ خرداد: آغاز کسب و تجارت

سه شنبه ۸ خرداد: نقل مکان نیک است.

چهارشنبه ۹ خرداد: امور خیریه نیک است.

پنج شنبه ۱۰ خرداد: عقد و نکاح نیک است.

جمعه ۱۱ خرداد: مسافرت نیک است.

دوشنبه ۱۴ خرداد: روز دحوالاارض

سه شنبه ۲۲ خرداد: نقل مکان نیک است.

چهارشنبه ۲۳ خرداد: عقد و نکاح نیک است.

شنبه ۲۶ خرداد: امور خیریه نیک است.

قمردرعقرب به این معنا است که برای ساکنین زمین ، کره ماه برابر صورت فلکى عقرب‌‌ واقع شده است ، ماه (قمر) در طول یک سال قمری ، که حدود ۲۹٫۵ روز است ، یکبار به طور کامل دور زمین می چرخد! که به دوازده قسمت تقسیم شده و برج هایی نیز برای هر یک از این دوازده صورت فلکی انتخاب شده ؛ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، حوت، دلو، جدی .
عقرب یکی از بروج دوازدگانه آسمان است که بر منطقه البروج قرار دارد . منطقة البروج نواری ست که خورشید، ماه و سیارات از دید ناظر زمینی از آن عبور می کنند. و دایره میانی آن (دایرة البروج) سیر حرکت ظاهری سالانه خورشید است. عقرب هشتمین برج از بین این بروج است. و قمر در عقرب یعنی زمانی که ماه در برج یا صورت عقرب قرار دارد.
برای محاسبه راحت قمردرعقرب روزی که در آن قرار دارید به روش زیر محاسبه کنید: مثلا امروز ۲ مهر مصادف با ۱۵ شوال است.

**یک واحد به روزها اضافه کنید (۳ مهر و ۱۶ شوال)

**روز قمری را در عدد ۱۲/۲ ضرب کنید (۱۹۵/۲) و حاصل را با روز شمسی جمع کنید (۱۹۸/۲)

**عدد به دست آمده را بر عدد ۳۰ تقسیم کنید (۶/۶۱)

**عدد را با عدد ماه شمسی (در این مثال ماه مهر که هفتمین ماه شمسی است) جمع کنید (۱۳/۶۱)

** اگر عدد به دست آمده بیش از عدد ۱۲ بود عدد ۱۲ را از آن کم کنید (۱/۶۱)

عدد به دست آمده تعیین کننده موضع ماه در برج های دوازده گانه است. اگر این عدد برابر ۸ بود نشان دهنده آن است که زمان قمردرعقرب است.

پدیده قمردرعقرب یک پدیده نجومی است که باید از کارهای مهم و اساسی از جمله ازدواج، بنای خانه، مسافرت و… پرهیز کرد یا در صورت انجام باید صدقه پرداخت کرد. این پدیده نجومی در تقویم نجومی از زمینه صورت فلکی عقرب (کژدم) یا از امتداد برج فلکی عقرب است که هر ماه قمری یک بار رخ می‌دهد و معمولاً دو تا سه روز طول می‌کشد.

نظرات