تفریحات

شعر ادبی و عارفانه درباره شکرگزاری + عکس نوشته و پروفایل شکر خداوند

0

شعر درباره شکرگزاری : مهم است که در همه جا و در هروقتی شکر خدا را به جا آوریم و چه خوب است که با اشعار بزرگان بتوانیم شکر خدا را به جا آوریم . در ادامه همراه ما باشید.

شعر درباره شکرگزاری

شعر ادبی و عارفانه درباره شکرگزاری + عکس نوشته و پروفایل شکر خداوند

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

***

شعر شکر خدا

***

به نام کردگار هفت افلاک

که پیدا کرد آدم از کفی خاک

خداوندی که ذاتش بی‌زوالست

خرد در وصف ذاتش گنگ و لالست

***

شعر ادبی شکر خدا

***

نام زیبای تو آرام دل و جان من است
ذکر جان بخش تو هم مایه سامان من است

تو رجائی تو دلیلی تو غیاثی و انیس
انس دائم به تو خود محور ایمان من است

آن چراغی که کند روح و روانم روشن
یاد دلجوی تو آن مهر فروزان من است

می کنم خاطر خود را به جمالت روشن
روی زیبای تو هم نور دو چشمان من است

آن که هر لحظه کند محو خودش “مخلص” را
حرف حرفی زتو در مصحف جانان من است

***

اشعار شکر خدا

***

خدایا جهان پادشاهی تو راست
ز ما خدمت آید خدایی تو راست

پناه بلندی و پستی تویی
همه نیستند آنچه هستی تویی

همه آفریدست بالا و پست
تویی آفریننده هر چه هست

تویی برترین دانش آموز پاک
ز دانش قلم رانده بر لوح خاک

خرد را تو روشن بصر کرده‌ای
چراغ هدایت تو بر کرده‌ای

نبود آفرینش تو بودی خدای
نباشد همی هم تو باشی به جای

***

شعر کوتاه شکر خدا

***

ای بار خـــــــــدای و کردگارم

مــــن فضــل تو را سپاس دارم

زیـرا کــه بـه روزگــار پیـــــری

جـــز شکر تو نیست غمگسارم

جز گفتن شعر زهد و طاعت

صد شکر، تو را که نیست کارم

***

شعر خدایا شکرت

***

و خدایی که در این نزدیکی است،
لای این شب بوها
پای آن کاج بلند
روی آگاهی آب
روی قانون گیاه

***

متن خدایا شکرت

***

سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد

میان به شکر چو بستیم بند ما بگشاد

به جان رسید فلک از دعا و ناله من

فلک دهان خود اندر ره دعا بگشاد

***

شعر شکر نعمت

***

خوشا آنان که الله یارشان بی
بحمد و قل هو الله کارشان بی

خوشا آنان که دایم در نمازند
بهشت جاودان بازارشان بی

***

پروفایل شکر خدا

***

سپاس می‌گویم خدای خوبم را

که زندگی ام خوب است

سازم کوک، صبحم قشنگ است، شبم آرام

قلبی شکرگزار دارم و پر از عشق

***

پروفایل خدایا شکرت

همراه ما باشید

نظرات