مبلغ زکات فطره و کفاره روزه ماه رمضان ۱۴۰۳ + فطریه سال ۱۴۰۳

0

مبلغ زکات فطره و کفاره روزه ماه رمضان ۱۴۰۳ + فطریه سال ۱۴۰۳

فطریه سال ۱۴۰۳ و زکات فطره ۱۴۰۳ اعلام شد و مبلغی که روزه داران و مردم باید به عنوان زکات فطریه بپردارند مشخص شد

با نزدیک شدن عید سعید فطر ۱۴۰۳ بحث مبلغ و میزان پرداخت فطریه داغ می شود و روزه داران و مسلمان در پی این هستند که بدانند علما و مراجع دینی فطریه ماه رمضان سال جاری را چه مبلغی اعلام می کنند
بر همین اساس میزان زکات فطره از طرف دفتر آیت الله سیستانی از ۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان برای هر نفر اعلام شد و در حال حاضر مبلغ فطریه سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر انقلاب و دیگر علما مشخص نشده است

فطریه سال 1403

مبلغ فطریه و وجوهات شرعی رمضان ۱۴۴۵ اعلام شد

قیمت فطریه رمضان ۱۴۴۵ از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد. بر اساس این گزارش، قیمت گندم برای هر نفر ۶۵.۰۰۰ تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰.۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان)⁧ می باشد.

زمان وجوب زکات فطره

زمان وجوب زکات فطره از غروب شامگاه عید فطر است و مراجع تقلید، تأخیر پرداخت آن را بعد از نماز عید جایز نمی دانند، اما اگر کسی نماز عید را نخواند، باید فطریه را تا ظهر عید پرداخت کند. در حال حاضر مبلغ فطریه سال ۱۴۰۳ مشخص نشده است

موارد مصرف فطریه

این زکات برای فقرا در نظر گرفته می شود. ولی اگر دسترسی به فقیر ندارد، می تواند مقداری از مال خود را به نیت فطره جدا کرده و برای مستحقی که در نظر دارد یا برای هر مستحقی کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را می دهد نیت فطره کند.

حکم دادن زکات فطره

اما اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعداً بدون اینکه نیّت ادا و قضا کند(به قصد قربت) فطره را بدهد.

مبلغ زکات فطره و کفاره ماه رمضان سال ۱۴۰۳

بر اساس اعلام آیت الله العظمی سیستانی، زکات فطریه سال ۱۴۰۳ برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی صد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، صد و بیست (۱۲۰) هزار تومان تعیین شده است.

قیمت فطریه ۱۴۰۳ از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب

مبلغ فطریه ۱۴۰۳ از وی رهبر انقلاب اعلام شذ و بر این اساس قیمت گندم برای هر نفر ۶۵ هزار تومان و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰ هزار تومان است.

لیست وجوهات شرعی که از سوی دفتر معظم له اعلام شده، بدین شرح است:

یک سال نماز قضا: هشت میلیون تومان

یک ماه روزه: چهار میلیون تومان

کفاره یک روز روزه عمد: ۹۶۰ هزار تومان

کفاره یک روز روزه عذر: ۱۶ هزار تومان

کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶٠ فقیر): ۹۶۰ هزار تومان

کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۱۶۰ هزار تومان

میزان فطریه سال ۱۴۰۳

کفاره روزه غیر عمد ماه رمضان سال ۱۴۰۳ براساس مسأله ۱۶۹۲ رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام کسانى که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است، یعنى باید براى خودش و کسانى که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) از آنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند این‌ها به مستحق بدهد و اگر پول یکى از این‌ها را بدهد کافى است.

درضمن بنابر فتوای معظّم له اگر کسى فقط در افطار شب عید فطر میهمان دیگرى باشد فطریه او به عهده خودش است

مبلغ فطریه سال ۱۴۰۳ در فتوای آیت الله سیستانی

مبلغ فطریه ۱۴۰۳ آیت الله سیستانی

دفتر آیت الله سیستانی میزان و مبلغ فطریه ۱۴۰۳ هجری شمسی / ۱۴۴۵ هجری قمری) را اعلام کرد.

شفقنا: از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی صد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، صد و بیست (۱۲۰) هزار تومان تعیین شده است.

مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند برای هر نفر، یک صاع (تقریبا سه کیلوگرم) گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت یا مانند این ها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از این ها را هم بدهد، کافی است. (دفتر آیت الله العظمی خامنه ای)

حضرت آیت الله خامنه ای: در حال حاضر مبلغ فطریه سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر انقلاب مشخص نشده است.

میزان زکات فطره و کفاره ۱۴۰۳ آیت الله مکارم شیرازی

از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظله العالی) میزان زکات فطره ۱۴۰۳ همچنین کفاره روزه عمد و غیر عمد در سراسر کشور اعلام شد.

میزان زکات فطره (فطریه) ۱۴۰۳ از نظر آیت الله مکارم شیرازی

بر اساس نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ شصت و پنج هزار تومان (۶۵٠.٠٠٠ ریال) و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ یکصد و هشتاد هزار تومان (١.٨٠٠.٠٠٠ ریال) است.
کفاره روزه غیر عمد مبلغ شانزده هزار تومان (١۶٠.٠٠٠ ریال) است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ نهصد و شصت هزار تومان (٩.۶٠٠.٠٠٠ ریال) می‌باشد.

لازم به ذکر است که براساس مسأله ۱۶۹۲ رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام کسانى که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است، یعنى باید براى خودش و کسانى که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع (نزدیک به سه کیلوگرم) از آنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکى از اینها را بدهد کافى است.

در ضمن بنابر فتوای معظّم له اگر کسى فقط در افطار شب عید فطر میهمان دیگرى باشد فطریه او به عهده خودش می‌باشد.

آیت‌الله نوری همدانی: زکات فطره هر فرد باید حدود سه کیلوگرم گندم یا برنج یا نظیر آن که در رساله عملیه ذکر شده است و یا قیمت آن را پرداخت کنند. بر این اساس قیمت قوت غالب گندم … هزار تومان و قیمت قوت غالب برنج … هزار تومان است که عزیزان در پرداخت آن مخیرند، در ضمن اگر در منطقه محل سکونت اجناس ذکر شده قیمت دیگری دارد باید به قیمت منطقه خود محاسبه کنند. کفاره غیر عمد برای هر روز … هزار تومان و کفاره عمد برای هر روز … هزار تومان است.

آیت‌الله جوادی آملی: مبلغ فطریه برای هر نفر برمبنای قوت غالب منطقه، سه کیلو گندم، برنج تعیین شده است. مبلغ مربوط به کفاره غیرعمد،به ازای هر روز … هزار تومان و کفاره عمدی روزه به ازای هر روز … هزار تومان تعیین شده است.

آیت الله سبحانی: زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ … هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ … هزار تومان است. کفاره روزه غیر عمد مبلغ … هزار تومان است، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ … هزار تومان است.

آیت‌الله‌ شبیری زنجانی: کفاره افطار غیر عمدی برای هر روز، یک مد طعام (حدود ۹۰۰گرم به‌حساب گندم) است که باید به مسکین پرداخت شود. مبلغ … هزار تومان بابت زکات فطره هر نفر (به‌حساب قیمت گندم) و مبلغ … هزار تومان برای کفاره افطار عذری

آیت الله وحید خراسانی

: میزان زکات فطره برای هر نفر، یک صاع که تقریبا سه کیلوگرم گندم یا برنج و مانند اینها – از طعام های متعارف در محل – است که مکلّف می‌تواند پول یکی از اینها را طبق قیمتی که در محل خودش دارد محاسبه کرده و به فقیر بپردازد. دفتر معظم له زکات فطره -به حساب گندم- را برای هر نفر به مبلغ … هزار تومان قبول می‌کند.

مبلغ فطریه اهل سنت در سال ۱۴۰۳

مبلغ زکات فطره اهل‌سنت در سال ۱۴۰۳ بر اساس بررسی‌های شورای افتای استان، قوت غالب شهروندان همچنان گندم و متوسط قیمت هرصاع آن، ۵۰ هزار تومان و قیمت یک مد آن کمتر از ۱۵ هزار تومان است، بنابراین پرداخت مبلغ ۴۵۰ هزار تومان برای فدیه ماه مبارک رمضان کفایت می‌کند.

ماموستا اشرف ایل‌بیگی در گفت‌وگو با تسنیم، میزان و نحوه پرداخت زکات فطره (سرفطره) و فدیه ترک روزه برای سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد و اظهار داشت: میزان فطریه به ازای هر نفر یک صاع از قوت غالب هر شهر ، معادل دو و نیم کیلوگرم و میزان فدیه ترک روزه برای هر روز، یک مد از همان قوت برابر با یک چهارم میزان فطریه خواهد بود.

وی گفت: بر اساس بررسی‌های شورای افتای استان، قوت غالب شهروندان همچنان گندم و متوسط قیمت هرصاع آن، ۵۰ هزار تومان و قیمت یک مد آن کمتر از ۱۵ هزار تومان است، بنابراین پرداخت مبلغ ۴۵۰ هزار تومان برای فدیه ماه مبارک رمضان کفایت می‌کند.

دبیر شورای عالی افتا استان کردستان تصریح کرد: خانواده‌های متمکن و سایر افرادی که قوت غالب بر سبد غذائی آنان برنج است، بهتر است (هم در فطریه و هم در فدیه ترک روزه) بجای گندم برنج یا قیمت آنرا محاسبه و پرداخت کنند.

وی افزود: تعجیل در پرداخت فدیه خلاف احتیاط است چراکه فدیه هر روز با طلوع آفتاب همان روز واجب می‌شود؛ مؤدیان فدیه یک ماه کامل را در آخرین روز ماه مبارک رمضان پرداخت کنند.

ایل‌بیگی بیان کرد: تعجیل در پرداخت فطره گرچه در مذهب فقهی امام شافعی جایز بوده اما با توجه به اینکه زکات فطره فقط عیدانه‌ای برای نیازمندان است، لذا بهتر است که مؤدیان پرداخت آن را تا روزهای پایانی رمضان به تأخیر انداخته تا نیازمندان وجوه دریافتی را صرفاً برای روز عید خود هزینه کنند.

نظرات