تفریحات

ساعت کار ادارات و بانک ها فردا چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ (شب قدر)

0

ساعت کار ادارات و بانک ها فردا چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ (شب قدر)

با توجه به شب قدر ۲۱ ماه رمضان همه ادارات و بانک ها روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ با دو ساعت تاخیر شروع به کار خواهند کرد. طبق مصوبه هیات وزیران روز بعد از شب های قدر ماه مبارک رمضان ساعت کار بانک ها و ادارات با تاخیر دو ساعته شروع به کار می کنند. به همین دلیل ساعت شروع به کار ادارات در روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۹ صبح خواهد بود.

ساعت کار ادارات و بانک ها فردا چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ (شب قدر)

ساعت کار ادارات چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

طبق مصوبه هیات وزیران ساعت شروع به کار ادارات در روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۹ صبح خواهد بود.

جزئیات خبر

ساعت کاری ادارات چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ به روایت رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور: ساعت شروع به کار در روز‌های بعد از شب‌های قدر، چهارشنبه ۱۵ فروردین ساعت ۹ صبح خواهد بود.

همچنین میثم لطیفی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ساعت کاری در ایام نوروز با توجه به همزمان بودن با ماه رمضان بر اساس مصوبه هیات وزیران، ساعت آغاز به کار تمام ادارات از ساعت ۷ تا ۹ صبح شناور خواهد بود و بر اساس ساعت پایان کار، متناسب با ساعت شروع، مطابق با قوانین و مقررات مربوط، تعیین می‌شود.

او افزود: ساعت شروع به کار چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۹ صبح خواهد بود.

لطیفی درباره ساعات کاری ادارات در ایام تابستان گفت: مصوبه هیات وزیران در سال گذشته اجرایی می شود و به منظور مدیریت مصرف بهینه انرژی در ایام تابستان این موضوع را در هیات دولت پیگیری خواهیم کرد.میثم لطیفی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ساعت کاری در ایام نوروز با توجه به همزمان بودن با ماه رمضان بر اساس مصوبه هیات وزیران، ساعت آغاز به کار تمام ادارات از ساعت ۷ تا ۹ صبح شناور خواهد بود و بر اساس ساعت پایان کار، متناسب با ساعت شروع، مطابق با قوانین و مقررات مربوط، تعیین می‌شود.

نظرات