ایام قمر در عقرب در سال ۱۴۰۳ چه روزهای هستند؟

0

روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۳ | جدول و تقویم کامل ایام قمر در عقرب سال ۱۴۰۳

با توجه به اینکه جدول روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۳ با ساعت دقیق منتشر شد در زیر بطور کامل ایام قمر در عقرب در سال ۱۴۰۳ و جدول روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۳ از ساعت شروع تا خروج از قمر در عقرب را ببینید. همچنین روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۳ را در جدول کامل ایام قمر در عقرب ۱۴۰۳ همراه با عکس و جدول روزهای سعد و نحس قمر در عقرب ۱۴۰۳ فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و احکام و قمر در عقرب چیست و زمان شروع قمر در عقرب امروز ۱۴۰۳ را در ادامه مشاهده کنیدبا توجه به اعلام روزهای قمر در عقرب در سال ۱۴۰۳ در این مطلب روزهای قمر در عقرب مرداد ماه ۱۴۰۳ و تقویم نجومی این ماه را از نظرتان خواهیم گذراند.

روزهای قمر در عقرب سال 1403 | جدول و تقویم کامل ایام قمر در عقرب سال ۱۴۰۳

جدول کامل روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۳

در زیر بطور کامل روزهای قمر در عقرب در سال ۱۴۰۳ و جدول روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۳ را ببینید:

ایام قمر در عقرب در سال ۱۴۰۳ چه روزهای هستند؟

روزهای قمر در عقرب فروردین ماه ۱۴۰۳

فروردین : چهارشنبه ۸ فروردین ساعت ۱۳
جمعه ۱۰ فروردین ساعت ۲۳

روزهای قمر در عقرب اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اردیبهشت : چهارشنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۹
جمعه ۷ اردیبهشت ساعت ۵

روزهای قمر در عقرب خرداد ماه ۱۴۰۳

خرداد : سه شنبه ۱ خرداد ساعت ۲ و دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۰
پنج شنبه ۳ خرداد ساعت ۱۲ و چهارشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۲۰

ایام قمر در عقرب تیر ماه ۱۴۰۳

تیر : یکشنبه ۲۴ تیر ساعت ۱۸
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

روزهای قمر در عقرب مرداد ماه ۱۴۰۳

مرداد : یکشنبه ۲۱ مرداد ساعت ۲
سه شنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۳

شهریور ماه ۱۴۰۳

شهریور : شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۰
دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۲۱

روزهای قمر در عقرب مهر ماه ۱۴۰۳

مهر : جمعه ۱۳ مهر ساعت ۱۳
سه شنبه ۱۶ مهر ساعت ۳

روزهای قمر در عقرب آبان ماه ۱۴۰۳

آبان: پنج شنبه ۱۰ آبان ساعت ۲۱
شنبه ۱۲ آبان ساعت ۲۳

روزهای قمر در عقرب آذر ماه ۱۴۰۳

آذر: پنج شنبه ۸ آذر ساعت ۴
شنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۴

روزهای قمر در عقرب دی ماه ۱۴۰۳

دی: چهارشنبه ۵ دی ۱۲
جمعه ۷ دی ساعت ۲۳

روزهای سعد و نحس بهمن ماه ۱۴۰۳

بهمن: سه شنبه ۲ بهمن ساعت ۲۰
سه شنبه ۳۰ بهمن ساعت ۴ و جمعه ۵ بهمن ساعت ۸

اسفند ماه ۱۴۰۳

اسفند: دوشنبه ۲۷ اسفند ساعت ۱۱
پنج شنبه ۲ اسفند ساعت ۱۶ و چهارشنبه ۲۹ اسفند ساعت ۲۳

روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۳ کدامند و چه کارهایی انجام ندهیم؟

بر اساس روایات و نیز علم نجوم و اخترشناسی ؛ خواندن عقد ازدواج ،مسافرت ،اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه) ،افتتاح کار و کسب و تجارت ،حجامت ،تعیین و تغییر نام ، گذاشتن سنگ بنای کارهای مهم و بطور کلی انجام هر یک از کارهای اساسی در روزهای نحس و قمر در عقرب هم از نظر علماء دینی و هم از نظر منجّمین توصیه نمیگردد بلکه علما فتوی به کراهت اعمال بالا در ایام قمر در عقرب داده اند .

این کارها را انجام ندهید

انجام اعمال و کارهای زیر مکروه است که عبارتند از:

 • عقد نکاح
 • مسافرت
 • اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)
 • خواندن عقد ازدواج
 • افتتاح کسب و کار و تجارت
 • تعیین و تغییر نام
 • گذاشتن سنگ بنای کار‌های مهم
 • حجامت
 • شروع کاری برای اولین

قمر در عقرب چیست

قمر در عقرب به این معنا است که برای ساکنین زمین ، کره ماه برابر صورت فلکى عقرب‌‌ واقع شده است ، ماه (قمر) در طول یک سال قمری ، که حدود ۲۹٫۵ روز است ، یکبار به طور کامل دور زمین می چرخد! که به دوازده قسمت تقسیم شده و برج هایی نیز برای هر یک از این دوازده صورت فلکی انتخاب شده ؛ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، حوت، دلو، جدی .
عقرب یکی از بروج دوازدگانه آسمان است که بر منطقه البروج قرار دارد . منطقة البروج نواری ست که خورشید، ماه و سیارات از دید ناظر زمینی از آن عبور می کنند. و دایره میانی آن (دایرة البروج) سیر حرکت ظاهری سالانه خورشید است.

نحوه محاسبه روزهای قمر در عقرب

برای محاسبه راحت قمر در عقرب روزی که در آن قرار دارید به روش زیر محاسبه کنید:

مثلا امروز ۲ مهر مصادف با ۱۵ شوال است.

 • یک واحد به روزها اضافه کنید (۳ مهر و ۱۶ شوال)
 • روز قمری را در عدد ۱۲/۲ ضرب کنید (۱۹۵/۲) و حاصل را با روز شمسی جمع کنید (۱۹۸/۲)
 • عدد به دست آمده را بر عدد ۳۰ تقسیم کنید (۶/۶۱)
 • عدد را با عدد ماه شمسی (در این مثال ماه مهر که هفتمین ماه شمسی است) جمع کنید (۱۳/۶۱)
 • اگر عدد به دست آمده بیش از عدد ۱۲ بود عدد ۱۲ را از آن کم کنید (۱/۶۱)
 • عدد به دست آمده تعیین کننده موضع ماه در برج های دوازده گانه است. اگر این عدد برابر ۸ بود نشان دهنده آن است که زمان قمر در عقرب است.

منظور از صوری فلکی عقرب چیست

پدیده قمر در عقرب یک پدیده نجومی است که باید از کارهای مهم و اساسی از جمله ازدواج، بنای خانه، مسافرت و… پرهیز کرد یا در صورت انجام باید صدقه پرداخت کرد.

تقویم مجومی

این پدیده نجومی در تقویم نجومی از زمینه صورت فلکی عقرب (کژدم) یا از امتداد برج فلکی عقرب است که هر ماه قمری یک بار رخ می‌دهد و معمولاً دو تا سه روز طول می‌کشد. برجهای صورتهای فلکی دوازده گانه است که عبارتند از:حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت.

نظرات