جملات امید و خوشبختی + عکس نوشته درباره خوشبخت شدن

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره انرژی مثبت و جملات امید و خوشبختی و عکس نوشته درباره خوشبخت شدن و متن درباره شادی و متن درباره خوشبخت شدن و عکس نوشته درباره آرزوی خوشبختی و اشعار زیبای امید را مشاهده کنید.

جملات امید و خوشبختی

جملات امید و خوشبختی

شما آنچه فکر می کنید احساس می کنید

لذا شما می توانید یاد بگیرید در مورد هر چیزی متفاوت فکر نمایید و تصمیم بگیرید.

جملات امید و خوشبختی

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و آرامش
و امید دیگری است
بگشای دلت رابه مهربانی
و عشق رادر قلبت مهمان کن
بدون شک شکوفه‌ های خوشبختی و آرامش
در زندگی‌ ات گل خواهد کرد

جملات امید و خوشبختی

امشب نگاه کن به اطرافت
به خوشبختی‌ هایت
به کسانی که می‌ دانی
دوستت دارند
و به خدایی که
هرگز تنهایت
نخواهد گذاشت
تو بی‌ نهایت خوشبختی

جملات امید و خوشبختی

اتفاق اول بايد در درون من رخ دهد تا تكرار آن را در دنياي بيرون ببينیم
پس من می توانم بهترین باشم

عکس استوری خوشبختی

چه زیباست
زندگی کردن با امید
نه امید به خود
که غرور است
نه امید به دیگران
که تباهی است
بلکه امید به خدا
که خوشبختی و آرامش است

جملات امید و خوشبختی

خیلی‌ ها می‌ خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند، بعد به زندگی لبخند بزنند ولی نمی‌ دانند تا به زندگی لبخند نزنند، به آسایش و خوشبختی نمی‌ رسند

***

خداوند همه چيز را در يک روز نيافريد.
پس چه چيز باعث شد که من بينديشم ميتوانم همه چيز را در يک روز به دست بياورم

جملات امید و خوشبختی

خیلی‌ ها می‌ خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند، بعد به زندگی لبخند بزنند ولی نمی‌ دانند تا به زندگی لبخند نزنند، به آسایش و خوشبختی نمی‌ رسند

متن کوتاه درباره امید

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست
به چقدر لذت بردن از داشته‌ هاست

جملات امید و خوشبختی

فقط شما خودتان می توانید باعث خوشحالی خودتان بشوید.

با شماست که کنترل مغزتان را بدت بگیرید و به تمرین احساسات

در راهی که انتخاب می کنید ادامه دهید.

جملات امید و خوشبختی

خوشبختی را نجو که هرگز نخواهی یافت. خوشبختی همین لحظه توست. لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌ یابی که هم اکنون همه چیز در وجود خودم هست. تنها کافیست عمیقا شاهد زندگی باشی

عکس استوری جملات امید و خوشبختی

اگر فکر می‌ کنی
خوشبختی دوراز دسترس است
بدان:
بزرگترین خوشبختیِ مخلوق بودن
انسان بودن است
و شانس آن را خداوند در
میان‌ مخلوقاتش به تو داده است

جملات امید و خوشبختی

آرزوهايت را يادداشت کن .خداوند آنها را فراموش نميکند

اما تو از خاطرت ميرود .آنچه امروز داري خواسته ديروز بوده است

نظرات