درآمد دهک های اول تا دهم در سال ۱۴۰۲ مشخص شد + میزان درآمد متوسط

0

درآمد دهک های اول تا دهم در سال ۱۴۰۲ مشخص شد + میزان درآمد متوسط

مبلغ و میران درآمد دهک های اول تا دهم در سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ از ۳ میلیون تا ۳۵ میلیون براورده است. در واقع اگر درآمد متوسطه ماهیانه خانواده ای سه میلیون و ۵۳۷ هزار تومان باشد در دهک اول و درآمد متوسط ماهیانه ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد در دهک دهم قرار دارد.

درآمد دهک های اول تا دهم در سال 1402 - 1403 مشخص شد + میزان درآمد متوسط
درآمد دهک اول، دهک دوم و دهک سوم

🔰دهک اول و دهک دوم از خانوار‌های زیر پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی تشکیل شده است. درآمد خانوار حاضر در دهک اول سال گذشته، سه میلیون و ۵۳۷ هزار تومان برآورد شده است و هزینه ماهیانه‌شان هم چهار میلیون و ۱۱۶ هازر و ۵۰۰ تومان بوده. هر دو این عدد‌ها یک معیار آماری هستند و باید به‌عنوان «متوسط» و «میانگین» در نظر گرفته شوند.

*خانوار دهک اول، به‌این ترتیب ماهی حدود ۵۸۰ هزار تومان پول کم می‌آورد و در اصطلاح هشت‌شان گروه نهشان بوده است.
*خانوار دهک دوم، ماهی شش میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان درآمد داشته و ماهی شش میلیون و ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان پول خرج کرده است. خانوار دهک اول، ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.
*دهک سوم از نظر دخل و خرج خانوار وضعیت بهتری دارد؛ این خانواده‌ها به‌طور متوسط ماهی هشت میلیون و ۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان درآمد داشته‌اند و هفت میلیون و ۳۰۷ هزار تومان کرده. این خانوار فرصت داشته ماهی ۷۴۰ هزار تومان پس‌انداز کند.
دهک اول، دوم و سوم روی هم رفته ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

دهک چهارم، دهک پنجم

🔰دهک چهار و پنج را در اصطلاح دهک‌های میانی درآمدی محسوب می‌کنند. اگر در سال گذشته درآمدتان ماهی ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان بوده، جزو دهک چهارم درآمدی قرار می‌گیرید. این خانوار همچنین ماهی هشت میلیون و ۳۴۳ هزار تومان هزینه پرداخت کرده است.
درآمد دهک پنجم، به‌طور متوسط یک میلیون و ۴۵۴ هزار تومان بیشتر از خانوار حاضر در دهک چهار بوده و ماهیانه ۱۰ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد می‌شود. خانوار دهک پنجم ۹ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه هزینه هزینه پرداخت کرده است. قدرت پس‌انداز خانوار دهک چهارم یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان و شاخص توانایی پس‌انداز خانوار دهک پنجم، سال گذشته معادل یک میلیون و ۵۳۵ هزار تومان برآورد شده است.
دهک چهار و پنج از خانوار‌هایی با متوسط جمعیت ۳.۵ نفر تشکیل شده است و هرکدامشان یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند.

دهک ششم، دهک هفتم

🔰 دهک ششم در سال ۱۴۰۱، ماهی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد کسب کرده است. به‌طور طبیعی هزینه خانوار دهک ششم نیز بالاتر می‌رود. مخارج خانوار دهک ششم سال قبل ماهی ۱۰ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۸۰۰ تومان برآورد شده که باز هم از منظر آماری به معنای توانایی پس‌اندازی معادل دو میلیون ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
دهک هفتم و خانوار حاضر در آن پارسال از توانایی پس‌انداز دو میلیون و ۴۲۵ هزار تومان در ماه برخوردار بوده است. سال گذشته درآمد خانوار دهک هفتم را ماهی ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هزینه‌هایش را به‌طور متوسط ماهی ۱۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان برآورد کرده‌اند.
یارانه نقدی خانوار دهک شش و هفت، به ازای هر نفر ماهی ۳۰۰ هزار تومان است

هشتم و نهم

🔰 دهک هشتم خانوار‌هایی هستند که پارسال به‌طور متوسط ۱۷ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان درآمد ماهیانه داشته‌اند و از آن طرف مجموع مخارجشان عدد متوسط ۱۴ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان را نشان می‌دهد. خانوار دهک هشتم به این ترتیب تقریبا نزدیک دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قدرت پس‌انداز داشته است.
دهک نهم از خانوار‌هایی با توانایی پس‌انداز ماهیانه چهار میلیون و ۲۷۵ هزار تومان تشکیل شده است. اگر سال قبل ماهی ۲۱ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان درآمد داشته‌اید و ماهی ۱۷ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان هم خرج‌ومخارجتان می‌شده، فعلا در دهک نهم قرار می‌گیرید.
دهک هشت و دهک ۹ همچنان جزو مشمولان دریافت یارانه نقدی به‌حساب می‌آیند و به ازای هر نفر ماهی ۳۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

دهک دهم

🔰 دهک دهم براساس بعضی روایت‌ها و محاسبات ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این گروه بیشترین درآمد و به طبع بالاترین میزان هزینه ماهیانه را دارند، اما الزاما نمی‌توان آن‌ها را ثروتمند به حساب آورد، حتی اگر دولت به خانوار دهک دهم یارانه نقدی پرداخت نکند.
دهک دهم ، خانوار با میزان متوسط درآمد ماهی ۳۵ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان را در خود جای داده است. این گروه همچنین ۲۵ میلیون و ۳۶۲ هزار تومان در هر ماه خرج و مخارج داشته‌اند و شاخص قدرت پس‌اندازشان از منظر آماری ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

نظرات