متن زیبای پاییزی به انگلیسی + عکس استوری درباره پاییزی

0

در این پست می توانید متن انگلیسی درباره پاییز و متن زیبای پاییزی به انگلیسی و عکس استوری درباره پاییزی و عکس نوشته و شعرهای پاییزی زیبا با معنی فارسی و دل انگیزترین متن های بیو انگلیسی برای پاییز را مشاهده کنید.

متن زیبای پاییزی به انگلیسی

متن زیبای پاییزی به انگلیسی

I wish you many more autumn seasons. This is the most beautiful time of the year when you can reminiscent the good times of the summer and wait once more for the brighter days

برایت فصل های پاییز زیادی را آرزو می کنم زیرا پاییز زیباترین زمان از سال است که می توانی اوقات خوش تابستان را به یاد آوری و منتظر روزهای روشن تر باشی.

متن زیبای پاییزی به انگلیسی

True friends are like diamonds, precious and rare; false ones like autumn leaves, found everywhere.
دوستان واقعی مانند الماس هستند، گرانبها و نایاب ؛ دوستان غیرواقعی مانند برگ های پاییز هستند که هر جایی وجود دارند.

متن زیبای پاییزی به انگلیسی

The heat of autumn is different from the heat of summer. One ripens apples, the other turns them to cider
«گرمای پاییز با گرمای تابستان متفاوت است. یکی سیب ها را می کند، دیگری گل را تبدیل به سیب می کند.»

متن زیبای پاییزی به انگلیسی

عکس استوری انگلیسی درباره پاییز

Even when all the trees get rid of yellow leaves and prepare for the long winter dream, love never sleeps

حتی هنگامی که برگ درختان زرد می شود و آماده خواب زمستانی طولانی می شوند عشق هرگز نمی خوابد.

متن زیبای پاییزی به انگلیسی

A man’s heart and the autumnal sky.
قلب یک انسان و آسمان پاییزی !

متن زیبای پاییزی به انگلیسی

Love the trees until their leaves fall off, then encourage them to try again next year

درخت‌ها را تا زمانی که برگ‌هایشان بریزد دوست داشته باشید؛ سپس ‌آن‌ها را تشویق کنید که برای سال بعد دوباره تلاش کنند!

متن زیبا درباره پاییز

The leaves are all falling, and they’re falling like they’re falling in love with the ground

برگ ها می ریزند و برگ ریزان مانند آن است که برگ ها عاشق زمین شده اند …

متن زیبای پاییزی به انگلیسی

An autumn day feeds a whole winter.
یک روز پاییزی همه ی زمستان را تغذیه می کند.

متن زیبای پاییزی به انگلیسی

“.Autumn shows us how beautiful it is to let things go”
“پاییز به ما نشان می دهد که چقدر زیباست که همه چیز را رها کنیم.”

متن زیبای پاییزی به انگلیسی

Anyone who thinks fallen leaves are dead has never watched them dancing on a windy day

کسی که گمان می کند برگ ریزان پاییزی به معنای مرگ برگ هاست هرگز رقص آن ها را در روزهایی که باد می وزد ندیده است!

نظرات