متن و عکس پروفایل انگلیسی عاشقانه

0

عکس پروفایل انگلیسی عاشقانه + متن عاشقانه

عکس پروفایل انگلیسی : زیباترین جملات عاشقانه انگلیسی همراه با عکسهای رمانتیک و احساسی را در این پست مجله اینترنتی حرف تازه مشاهده و دانلود کنید.

عکس پروفایل انگلیسی

 

عکس پروفایل انگلیسی

عکس پروفایل انگلیسی جدید

عکس پروفایل انگلیسی

 

عکس پروفایل انگلیسی

عکس پروفایل انگلیسی عاشقانه فانتزی

عکس پروفایل انگلیسی

 

عکس پروفایل انگلیسی

عکس پروفایل انگلیسی رمانتیک و احساسی

عکس پروفایل انگلیسی

 

عکس پروفایل انگلیسی

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی

عکس پروفایل انگلیسی

 

عکس پروفایل انگلیسی

I care for you
I love you too
you are my world
you are my life
so glad that your
my lovely wife

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

عکس پروفایل انگلیسی

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks.

گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

Can u close your eyes for a minute please!

thank you

Did you see how dark it is?

This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!

متشکرم.

دیدی چقدر تاریک شد؟

این زندگی من بدون توست.

عکس پروفایل انگلیسی

Falling in love is when she falls asleep in your
arms and wakes up in your dreams

عاشق شدن یعنی وقتی که اون توی آغوشت
خوابش میبره و بعد توی رویاهات بیدار میشه

عکس پروفایل انگلیسی

 

عکس پروفایل انگلیسی

If i could pull down the rainbow
I would write your name on it and put it back in the sky
To let everybody know how colourful my life is with a friend like you …
اگه می تونستم رنگین کمون رو پایین بیارم
اسمتو روش می نوشتم و میزاشتم توی آسمون
تا همه بفهمن که زندگی من با داشتن دوستی مثل تو چقدر رنگارنگه

عکس پروفایل انگلیسی

نظرات