ساعت و برنامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی صربستان ۲۰۲۳ +‌نتایج کامل

0

ساعت و برنامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی صربستان ۲۰۲۳ +‌نتایج کامل

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۳ از پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه (۱۴۰۲) در بلگراد آغاز میشود و تا ۲ مهرماه ادامه دارد. ابتدا مسابقات کشتی آزاد برگزار شد و ایران نایب قهرمان ای دوره از رقابت ها شد و سپس از روزهای ۳۰ شهریور تا ۲ مهر، رقابت های کشتی فرنگی انجام می شود.

تیم ملی کشتی فرنگی مردان ایران برای حضور در رقابت های جهانی بامداد دوشنبه ۲۷ شهریورماه راهی شهر بلگراد کشور صربستان شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۳۰ شهریور لغایت ۲ مهرماه در شهر بلگراد صربستان برگزار می شود.

قرعه‌کشی مسابقات کشتی فرنگی روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه انجام و مسابقات اوزان ۵۵، ۸۲، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریور، مسابقات اوزان ۷۲، ۶۰ و ۹۷ کیلوگرم روزهای ۳۱ شهریور و اول مهرماه و مسابقات اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم روزهای جمعه و شنبه اول و دوم مهرماه سال جاری برگزار می شود.

ساعت و برنامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی صربستان 2023 +‌نتایج کامل

برنامه کامل مسابقات جهانی کشتی فرنگی ۲۰۲۳ صربستان

برنامه کامل کشتی فرنگی ۲۰۲۳ صربستان عبارتنداز:

پنج‌شنبه ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر)

ساعت ۸:۱۵: وزن کشی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۱۶:۴۵: نیمه‌نهایی اوزان فوق

جمعه ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر)

ساعت ۸: وزن کشی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۸:۱۵: وزن کشی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم و رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم.

ساعت ۱۷؛ نیمه‌نهایی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸؛ فینال اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۲۱: رقابت بین نفرات پنجم اوزان ۵۵ و ۱۳۰ کیلوگرم برای تعیین نفر برتر و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس.

شنبه ۱ مهر (۲۳ سپتامبر)

ساعت ۸: وزن‌کشی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

۸:۱۵: وزن‌کشی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۷: نیمه‌نهایی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸: فینال اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۱ : رقابت بین نفرات پنجم اوزان ۶۰ و ۹۷ کیلوگرم برای تعیین نفر برتر و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس.

یک‌شنبه ۲ مهر (۲۴ سپتامبر)

ساعت ۸: وزن کشی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰: شانس مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸: فینال اوزان فوق

ساعت ۲۱: رقابت بین نفرات پنجم اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم برای تعیین نفر برتر و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس.

زمان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۳

زمان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۳ طبق برنامه اعلام شده به شرح زیر است؛ پنج شنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ – مقدماتی اوزان ۱۳۰-۷۷-۸۲-۵۵ کیلوگرم ساعت ۱۹:۱۵ – نیمه نهایی اوزان ۱۳۰-۷۷-۸۲-۵۵ کیلوگرم جمعه ۳۱ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ – مقدماتی اوزان ۹۷-۶۰-۷۲ کیلوگرم – شانس مجدد اوزان ۱۳۰-۷۷-۸۲-۵۵ کیلوگرم ساعت ۱۹:۱۵ – نیمه نهایی اوزان ۹۷-۶۰-۷۲ کیلوگرم ساعت ۲۰:۳۰ – فینال اوزان ۱۳۰-۷۷-۸۲-۵۵ کیلوگرم شنبه یک مهر ساعت ۱۳:۳۰ – مقدماتی اوزان ۸۷-۶۷-۶۳ کیلوگرم – شانس مجدد اوزان ۹۷-۶۰-۷۲ کیلوگرم ساعت ۱۹:۱۵ – نیمه نهایی اوزان ۸۷-۶۷-۶۳ کیلوگرم ساعت ۲۰:۳۰ – فینال اوزان ۹۷-۶۰-۷۲ کیلوگرم یکشنبه دو مهر ساعت ۱۹:۰۰ – شانس مجدد اوزان ۸۷-۶۷-۶۳ کیلوگرم ساعت ۲۰:۳۰ – فینال اوزان ۸۷-۶۷-۶۳ کیلوگرم

ترکیب ایران

اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:
۵ کیلوگرم: پویا دادمرز
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن‌نژاد
۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی
۸۲ کیلوگرم: علیرضا مهمدی
۸۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده
۹۷ کیلوگرم : محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

نظرات