برنامه و ساعت مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۳ صربستان (فرنگی و آزاد) + نتایج امروز

0

ساعت و جدول مدال های مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۳

مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۳ (World Wrestling Championships) در کشور صربستان از از ۲۵ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و مسابقات اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریور، مسابقات اوزان ۷۹، ۹۲، ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور و مسابقات اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم نیز روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۷ و ۲۸ شهریورماه برگزار می شود. در ادامه مروری داریم به برنامه کامل کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۳ آزاد همراه با نتایج و مدال های امروز کشتی گیران تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران با ساعت مسابقه کشتی ایران در کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۲ با ما همراه باشید.

مسابقات جهانی کشتی 2023

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۳ از ۲۵ شهریور تا ۲ مهر به میزبانی بلگراد صربستان برگزار می‌شود. این رقابت‌ها امسال بر خلاف سال‌های گذشته، با رقابت‌های کشتی آزاد شروع شده، سپس کشتی زنان برگزار می‌شود و نهایتا با برگزاری کشتی فرنگی خاتمه می‌یابد.

ساعت شروع مسابقات کشتی با اختلاف ساعت صربستان با ایران یک ساعت و‌ نیم است؛ به طوری که ساعت ۸ به وقت بلگراد، ۹:۳۰ به وقت ایران است و ساعت ۱۰:۳۰ که آغاز دور مقدماتی است، ساعت ۱۲ به وقت ایران محسوب می‌شود.

مسابقات اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریور، مسابقات اوزان ۷۹، ۹۲، ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور و مسابقات اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم نیز روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۷ و ۲۸ شهریورماه برگزار می شود

برنامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در صربستان ۲۰۲۳

  • جمعه ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر)

ساعت ۱۵تا ۱۶: قرعه کشی تمام اوزان کشتی آزاد

  • شنبه ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر)

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ : وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد.

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ : رقابت‌های مقدماتی اوزان فوق.

ساعت ۱۶:۴۵: نیمه‌نهایی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد.

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ : مراسم افتتاحیه.

  • یکشنبه ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر)

ساعت ۸: وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و‌‌ اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد.

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و رقابت‌های مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم.

ساعت ۱۶:۴۵ : نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۸- ۲۱: فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۲۱: رقابت بین نفرات پنجم اوزان ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم برای تعیین نفر برتر و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس.

  • دوشنبه ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر)

ساعت ۸: وزن کشی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۸:۱۵ : وزن کشی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم، و رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۴۵: نیمه نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم

۱۸: فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۲۱: رقابت بین نفرات پنجم اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم برای تعیین نفر برتر و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس.

  • سه شنبه ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر)

ساعت ۸: وزن کشی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۰:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان فوق

ساعت ۱۸: فینال اوزان فوق

ساعت ۲۱: رقابت بین نفرات پنجم برای تعیین نفر برتر و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس.

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر)

مسابقات کشتی زنان

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰: قرعه کشی تمام اوزان کشتی فرنگی

  • پنج‌شنبه ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر)

ساعت ۸:۱۵: وزن کشی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۱۶:۴۵: نیمه‌نهایی اوزان فوق

  • جمعه ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر)

ساعت ۸: وزن کشی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۸:۱۵: وزن کشی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم و رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم.

ساعت ۱۷؛ نیمه‌نهایی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸؛ فینال اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۲۱: رقابت بین نفرات پنجم اوزان ۵۵ و ۱۳۰ کیلوگرم برای تعیین نفر برتر و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس.

  • شنبه ۱ مهر (۲۳ سپتامبر)

ساعت ۸: وزن‌کشی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

۸:۱۵: وزن‌کشی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۷: نیمه‌نهایی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸: فینال اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۱ : رقابت بین نفرات پنجم اوزان ۶۰ و ۹۷ کیلوگرم برای تعیین نفر برتر و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس.

یک‌شنبه ۲ مهر (۲۴ سپتامبر)

ساعت ۸: وزن کشی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰: شانس مجدد اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸: فینال اوزان فوق

ساعت ۲۱: رقابت بین نفرات پنجم اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم برای تعیین نفر برتر و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس.

نتایج قرعه این رقابت ها که مسابقات مقدماتی آن از ساعت ۱۲ ظهر به وقت ایران آغاز می شود به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۳۳ شرکت کننده دارد، میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با رضوان کواکس از رومانی مبارزه می کند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۷ نفر حضور دارند، رضا اطری در دور اول استراحت می کند. حریف وی در دور دوم برنده مبارزه میان کودای اوگاوا از ژاپن و نماینده رژیم صهیونیستی است.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که با حضور ۴۵ نفر برگزار می شود، رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با یانیس مادی از کامبوج کشتی می گیرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۳۰ نفر شرکت کرده اند، امیرمحمد یزدانی در دور اول به مصاف پاتریک اولنزین از لهستان می رود و در صورت غلبه بر این حریف، در دور دوم با برنده مبارز میان ماگومد خانیف از آذربایجان و سنجر دوسجانوف از قزاقستان پیکار می کند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۴۵ نفر حضور دارند، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با علی پاشا عمرپاشایف از بلغارستان کشتی می گیرد. زائوربک سیداکوف قهرمان المپیک و جهان از روسیه در گروه امامی حضور دارد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۷ شرکت کننده دارد، محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان رمضان ساری از ترکیه و یوتا میوا از ژاپن می رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۴۸ کشتی گیر برگزار می شود، حسن یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با لاورنس از استرالیا مبارزه می کند. دیوید تیلور قهرمان المپیک و جهان از آمریکا در طرف جدول قرار دارد و تا دیدار فینال با یزدانی روبرور نخواهد شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۴ نفر حضور دارند، امیرعلی آذرپیرا در دور اول به مصاف جانگ از کره جنوبی می رود و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور بعد با زاهید والنسیا از آمریکا دیدار می کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۳۵ نفر حضور دارند، مجتبی گلیج پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف بنجامین هانیس از ایتالیا می رود. عبدالرشید سعداله یف قهرمان جهان و المپیک از روسیه و کایل اسنایدر از آمریکا در گروه گلیج قرار دارند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۳۳ نفر حضور دارند، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با دزیانیس خرامیانکوف از بلاروس مصاف می دهد. طاها آکگول قهرمان جهان و المپیک در گروه زارع قرار دارد و تا مرحله نیمه نهایی با نماینده کشورمان روبرو نخواهد شد.

نظرات