متن و جملات زیبا و احساسی درباره شهریوری ها + عکس نوشته من شهریوری ام

0

متن درباره شهریوری ها : شهریور آخرین ماه تابستان می باشد و در مورد این ماه جملات زیبایی نوشته است. به همین دلیل ما جملات زیبا درباره شهریوری ها را ویژه ۱۴۰۲ برایتان آماده کرده ایم.همراه ما باشید.

متن درباره شهریوری ها

متن و جملات زیبا و احساسی درباره شهریوری ها + عکس نوشته من شهریوری ام

یک شهریوری هستم
من میبینم و میشنوم اما به سادگی از آن نمیگذرم…
از من خرده مگیر اگر کم میگویم” صدها فکر در سر میپرورم “…
من بیهوده سخن نمیگویم اما هر آنچه میگویم از دل است؛آن را باور کن…
من یک شهریوری هستم ، بلند پرواز و منطقی …
من در راه رسیدن به هدف از مسیر لذت میبرم…
من یک شهریوری هستم، حسودم در عشق…
دلم زود میشکند بدان….
من دوستان زیادی ندارم اما اینهایی که دارم تمام دارایی من هستند…

***

جملات زیبا درباره شهریوری ها

***

من شهریوری ام
مغرورم….اما اگر دل بدهی…
غرورم را فرشِ زیر پایت میکنم!!

خودخواهم…اما اگر دل بدهی…
تمام خواسته هایم در تو خلاصه میشود!!

پیچیده ام…اما اگر دل بدهی…
برایت تبدیل به یک جمع ساده میشوم!!

لجبازم…اما اگر دل بدهی…
آتش میزنم هر آنچه با تو سر لج دارد!!

آری!
تمام اینها هستم!…..ولی اگر تو دل بدهی…

***

متن احساسی درباره شهریور

***

شهریور اسـت و گیتی

از عدل شهریار شاد اسـت

خیز و مایه ي شادی بـه مـن بیار

باده‌ شناس

مایه‌ي شادی و خرمی بی باده

هیچ جان نشد از مایه شادخوار

***

شعر درباره متولدین شهریور

***

شهریور را باید قدم زد
کوچه به کوچه
خیابان به خیابان
شهریور را باید عاشق شد
عاشق یک نفر مثل شهریوری ها
که بتوان دلگیری عصرهایش را تاب آورد

***

متن درباره متولدین شهریور

***

فردا باید بروم

تکلیف بوسه هایم را روشن کنم

بروم و عطرهای جامانده روی پیراهنش

شاخه گل خشک شده نخستین دیدار

و رد انگشتانش بر شقیقه ام را

بـه باد گرم شهریور بسپارم

و برگردم

***

جملات عاشقانه درباره شهریور

***

متولدین شهریور ماه
آدمایی هستن از جنس طلا
آدمایی که تا بوده خودشون بودن
و به خودشون بودن افتخار کردن
به افتخار این آدمای طلایی

***

دلنوشته درباره ماه شهریور

***

من شهریوریم ….

اشک هایم را در خفایم خلاصه می کنم …

غرورم را همیشه نگهدارم ….

اما در مقابل عزیزانم غرورم را هدیه می کنم ….

و مهربانیم را مرزی نیست ….

***

عکس نوشته من یک شهریوری ام

***

شهرﯾﻮﺭﯼ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺩﺍﺭﻩ.

ﺍﻭﻥ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻪ.ﮐﺎﺭﺍﺵ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ.

ﺍﺯﺵ ﻧﺨﻮﺍﻩ ﺍﻭﻧﯽ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺩﯾﮕﻪ

ﺷﯿﻄﻮﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯿﺸﻮ ﻧﻤﯽ‌ﺑﯿﻨﯽ.ﯾﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﯼ ﺭﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺨﻮﺍﻩ

***

پروفایل متولدین شهریور

***

شهریوری که باشی
میشی دلیل آرامش اطرافیانت شهریوری که باشی میشی مایه دل گرمی

***

استوری درباره متولدین شهریور

همراه ما باشید

نظرات