جملات کوتاه و دل انگیز + عکس نوشته زیبا جملات دل انگیز

0

در این پست می توانید جملات کوتاه و دل انگیز و عکس نوشته زیبا جملات دل انگیز و جملات درباره آرامش روح و روان انسان و متن در مورد ارامش خودم و جملات در مورد آرامش ذهن را ببینید.

جملات کوتاه و دل انگیز

جملات کوتاه و دل انگیز

یکنواختی و خلوتِ یک زندگی آرام ذهن خلاق رو تحریک می کنه

آلبرت انیشتین

***

انتخاب اینکه چه زمانی و چگونه بمیرید با شما نیست اما انتخاب چگونه گذران زمان باقی مانده تا مرگ با شما است.

جملات کوتاه و دل انگیز

زندگی یک پژواک است

هر چه می فرستید باز میگردد

هر چه می دهید می گیرید

هر چه دیگران دارند در شما وجود دارد

پس همیشه خوبی کنید.

***

از فکر کردن زیاد در مورد هر چیزی دست بردار، این جوری فقط قلب خودت رو میشکنی

***

انسان ها فقط چیزهایی را می بینند که خودشان دوست دارندببینند.

جملات کوتاه و دل انگیز

“قوی”

کسی است که نه منتظر می‌ماند

“خوشبختش”

کنند و نه اجازه می‌دهد

“بدبختش” کنند.

جملات کوتاه و دل انگیز

به خودت میای می بینی
دیگه هرچی صبر بوده خرج کردی
هرچی اعصاب بوده خورد کردی
دیگه هیچی رو نمی تونی تحمل کنی، فقط یه
آرامش مطلق می خوای…!

جملات کوتاه و دل انگیز

کاری که می کنید، جایی که می رویدت وانسانی که هستیدنمی تواند شما را خوشحال کند، اینکه زندگی را چگونه می بینید شما را خوشحال می کند.

جملات درباره آرامش روح و روان انسان

همه میگویند: روز خوبی داشته باشید.

اما من میگویم: روز خوبی را برای خودت خلق کن!

به فکر اومدن روزهای خوب نباش؛ آنها نخواهند آمد.

به فکر ساختن باش؛

روزهای خوب را باید ساخت…

جملات کوتاه و دل انگیز

آرامش یک انتخاب است، اضطراب هم همینطور
کل جهان اطراف ما ممکن است در آشفتگی باشد اما اگر بخواهیم،
ما می‌توانیم با صلح و آرامش در درون آن زندگی کنیم..

***

لذت ها و خوشحالی های زودگذر ارزش دردهای طولانی مدت را ندارند.

جملات کوتاه و دل انگیز

اگر جای دانه هایت را که روزی

کاشته ای فراموش کردی

باران روزی به تو خواهد گفت کجا

کاشته ای …

“پس نیکی را بکار،

جملات کوتاه و دل انگیز

قلبت را آرام کن
یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت
بیشتر لمس و تجربه اش كن
نگاه كن به نعمت هایت
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختى هایت

***

مشکلات ما دوستان ما هستند البته در صورتی که ما را قوی تر کنند.

جملات کوتاه و دل انگیز

بالای هر زمینی…

و زیر هر آسمانی….

برای هر کسی… “

تو نمی دانی کی و کجا آن را

خواهی یافت!!

متن در مورد ارامش خودم

به کسانی که میدانی دوستت دارند
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند
و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت
گاهی یک جای دنج انتخاب کن
گاهی یک جای شلوغ
آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن

***

در ذهنتان بر چیزهایی که دوست دارید تمرکز کنید نه بر چیزهایی که از آنها وحشت دارید، این کار رویاها را برایتان واقعی می کند.

نظرات