متن غمگین مفهومی + عکس نوشته جملات تیکه دار و غمگین

0

در این پست می توانید متن های کوتاه و غمناک و متن غمگین مفهومی و عکس نوشته جملات تیکه دار و غمگین و عکس استوری غمگین و جملات کوتاه غمگین و عکس استوری تیکه دار و عکس نوشته غمگین و عکس پروفایل غمگین را مشاهده کنید.

 متن غمگین مفهومی

متن غمگین مفهومی

گفت خیلی میترسم ؛
گفتم چرا ؟
گفت چون از ته دل خوشحالم . . .
این جور خوشحالی ترسناک است . . .
پرسیدم آخه چرا ؟
جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد
سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد !

***

برگرد ، من نگذاشتم روی صندلی تــــــــو هیچکس بنشیند حتی غــــــبار …

متن غمگین مفهومی

من اگه مثل خیلیا بودم…
الآن با خیلیا بودم…
جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

متن غمگین مفهومی

بی تو هم می شود زندگی کرد ، قدم زد ، چای خورد ، فیلم دید ، سفر رفت . . .
فقط ، بی تو نمی شود به خواب رفت . .

عکس استوری غمگین

بالای قبر خود نشسته ام ، زار میزنم :
چرا هر روز مرا می کشید ولی خاکم نمیکنید

متن غمگین مفهومی

بعضیا سعی دارن مخ منو بزنن اما اینو نمی دونن که من اصن مخ ندارم!

***

صبــــر یـک فـــریـب اســـتـــــ . . .
ســالـهـاســت بــا غـــوره هــا کـلـنـجــــار مـیـــرومـــ . . .
حــلـــــــوا نـمـیـشـــــــونــد . . .

متن غمگین مفهومی

یادمان باشد با هم بودن دلیلی برای با هم ماندن نیست
رسیدن رفتن میخواهد اما آخر همه رفتن ها رسیدن نیست
یادمان باشد رفتنی میرود چه یک کاسه آب بریزیم پشت سرش ، چه هزاران قطره اشک …

متن غمگین مفهومی

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

متن کوتاه غمگین

این روزها آسم روحی ام شدید شده است !
نه نگران نباش ، چیزی نیست .
فقط دکتر تجویز کرد که میان نفس کشیدن های عمیقم
به تنفس مصنوعی او نیاز دارم
میدانم که کمی تکراریست
اما دکتر است دیگر
بهتر از من و تو میداند !

متن غمگین مفهومی

همه چیز تقصیر تو نبود ، من هم مقصر بودم که احمقانه باور کرده بودم بودن در عین نبودنت را …

***

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن غمگین مفهومی

دلى که اندوه دارد
نیاز به شانه دارد نه نصیحت . . .
کاش همه این را مى فهمیدند . . . !

جملات تیکه دار

بهار دارد مى آید ، ترسم اما از نرفتن سردى توست !

متن غمگین مفهومی

وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم، این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!

***

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

نظرات