جملات دختر باشی + عکس نوشته دخترانه

0

در این پست می توانید متن های کوتاه دخترونه و جملات دختر باشی و عکس نوشته دخترانه و عکس نوشته دخترونه و جملات ناب دخترانه و اشعار زیبای دخترانه و کپشن خاص دخترانه و جملات ناب دخترانه را مشاهده کنید.

جملات دختر باشی

جملات دختر باشی

مهم نیس پشت سرم چی میگن چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هــــــــر کسی رو غرق محبت نمیکنم و به هـــــــر کی از راه رسید نمیگم:دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیااااااد پیدا میشه

جملات دختر باشی

دخـــــــــتر که باشی هــــزار بار هم که بگـــــوید:

دوســــــتت دارد!

باز هم خــــــواهی پرســــید:

دوســــــــتم داری؟

و ته دلت همیشــــــه خواهــد لــرزید!

دخـــــــــتر که باشـــــی هر چقـــدر هم که زیبا باشـــــی

نگــــران زیـــباترهایی میشـــوی که شـــاید عاشــــقش شوند!

زیباترین متن و پیام دختر که باشی…!!!

جملات دختر باشی

دختر بودن

دختـــــــر که باشی .. دلت تنگ میشه

واسه خاطرات دور دستی ک ته ذهنت شنا میکنن و ناخوداگاه غرقشون میشی ،

و هیچکس حال اونموقعت رو نمیفهمه

مگه اینکه دنیای دخترونه تُ حس کرده باشه

جملات دختر باشی

دختــر یعنـﮯ زیبــا و شیکــ پوش

دختـــــــر که باشی .. زود بغض میکنی

بغضی که خفت میکنه ، وقتی نتونی ، نشه

نذارن ، ک بیرون بریزی حرفایی ک تو دلت سنگینی میکنه

دختـــــــرکه باشی .. زود پیر میشی

از بعضی ادما .. بعضی اتفاقا .. بعضی دردا .. بعضی حرفا

جملات دختر باشی

دخترانه هایم را زیر سوال نبر

تو

هرچقدر هم که نیرومند باشی

زیر لمس نگاه مهربان من

زیر نوازشی عاشقانه از طرف من

کم خواهی آورد

جملات دختر باشی

دختر یعنی لبخند در هجوم گریه ها، آرامش وقت بی قراری ها، عاشقانه ای هنگام غروب،
دختر یعنی تفسیر جمله ی “دوستت دارم” یعنی خدا هم زیباست، عجب نقاشی خوبی است
دختر یعنی دختر، مادر، معصومیت تا بی نهایت…

جملات دختر باشی

متن زیبا درباره دختر

زن که باشی عاقبت یه وقتی یه جایی

به قول شازده کوچلو

دلت اهلیه یک نفرمیشود

ودلت…

برای نوازش هایش تنگ میشود

حتی برای نوازش نکردنش

تومی مانی ودلتنگی ها…

جملات دختر باشی

که اگه نباشیم …

تموم عروسکای دنیا بی مادر میشن!

رنگای صورتی توی مغازه ها خاک میخورن!

لواشک فروشیا ورشکست میشن!

خونه سوت و کور میمونه وکسی نیست جنگولک بازی در بیاره!

دیگه کسی نیست مامانا بهش غر بزنن!

پسرا دقققققق میکنن!

سوسکا افسردگی میگیرن چون کسی نیست ازشون بترسه!

توی یخچال ها جای سالاد خالی بود!

ظرف های شیشه ای و چینی چندین سال کار میداد و نمیشکست

جملات دختر باشی

دختــر یعنـﮯ زیبــآ و شیکــ …!

دختــر یعنــﮯ کلکسیـوסּ عطـر و شـآلـ و لآکــ و مـآنتــو دآشتـסּ …!

دختــر کـﮧ بـاشـﮯ گـآﮩـﮯ تـو غمـ ﮩـآتــ غـرقـﮯ و گـآﮩـﮯ از شآدﮮ بـآلآ و پآییـסּ میپــرﮮ …!

دختــر یعنـﮯ شیطنتــ …! و گآﮩـﮯ مثـﮧ بچـﮧ هــآ نــآز کـردסּ و قهــر کــردסּ …!

دختــر یعنـﮯ عشق لـــوآشکــ و پآستیلـ بــودסּ …!

دختـــر یعنـﮯ بعضـﮯ وقتهــآ عـآشق و دلتنگــ بودסּ …!

دختـــر یعنـﮯ بــآ سلیقــﮧ …!

کسـﮯ کـﮧ نگــرآסּ شیکـ بــودنشـﮧ …! خیلیمـ بــآ دقتـﮧ …!

نظرات