متن سنیگن بی اعتمادی + عکس نوشته درباره اعتماد داشتن

0

در این پست می توانید متن های زیبای اعتماد داشتن به عشق و متن سنیگن بی اعتمادی و عکس نوشته درباره اعتماد داشتن و متن فاز سنگین بی اعتمادی به همسر و سخنان بزرگان درباره اعتماد را مشاهده کنید.

متن سنیگن بی اعتمادی

متن سنیگن بی اعتمادی

فقدان شفافیت موجب بی اعتمادی و حسی قوی از نا امنی می‌شود.
دالایی لاما

متن سنیگن بی اعتمادی

راه زندگی را انتخاب کن. راه عشق را انتخاب کن. راه محبت را انتخاب کن. راه امید را انتخاب کن. راه ایمان به فردا را انتخاب کن. راه اعتماد کردن را انتخاب کن. راه نیکی را انتخاب کن. این به تو بستگی دارد.
«لئو بوسکالیا»

متن سنیگن بی اعتمادی

مردی که ادعا می کند، دیگر اعتقادی به عشق ندارد؛ کسی است که دیگر عشق به او اعتمادی ندارد.((مارس کرانشه))

متن سنیگن بی اعتمادی

بیا به هم اعتماد کنیم
من به چشم‌های تو
تو به پا‌های من
و قول بدهیم هم‌دیگر را
به جاهای خوبی ببریم…

عکس نوشته اعتماد

دشوارترین چیز درباره قدرت اعتماد این است که بسیار سخت به وجود می‌آید و بسیار آسان از بین می‌رود.
«توماس واتسون»

متن سنیگن بی اعتمادی

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچ کس بدی نکن.
((ویلیام شکسپیر))

متن سنیگن بی اعتمادی

آدم گاهی آن قدر دلش می گیرد که به سایه ای گرم می شود.
می بیند عجب چشم های دیوانه ای دارد.
و آغوشش بهشت است.
و صدایش آشناست.
سایه ای که از قصه ای دور آمده. از سرگذشتی دیرین. از دنیایی آشنا و از
روزهایی آتشین.
آدم گاهی آن قدر دلش می گیرد که به سایه ای اعتماد می کند.
او را به شب نشینی رویا دعوت می کند. او را به حال خوش خلسه می برد.
آدم گاهی آن قدر دلش تنها می شود که به سایه ای می گوید:
« گرمم کن. »

متن سنیگن بی اعتمادی

بی اعتمادی و احتیاط، والدین امنیت هستند.
«بنجامین فرانکلین»

سخنان بزرگان درباره اعتماد

اعتماد به تدریج می آید و یکجا می رود.
((موار دفاست))

***

همیشه به خود
اعتماد داشته باشید.
اگر یک بار کاری را با موفقیت

انجام داده باشید،
باز هم می توانید

متن سنیگن بی اعتمادی

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچ کس بدی نکن.
«ویلیام شکسپیر»

***

اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند کرد.
((جان ماکسول))

عکس استوری متن سنیگن بی اعتمادی

به آتش نگاهش اعتماد نکن
لمس نکن
به جهتی بگریز
که بادها خالی از عطر اویند
به سرزمینی بی رنگ
بی بو ، ساکت
آری
بگریز و پشت ابدیت مرگ
پنهان شو
اگر خواستار جاودانگی عشقی

متن سنیگن بی اعتمادی

عشق، عشق می‌آفریند.
عشق، زندگی می‌بخشد.
زندگی، رنج به همراه دارد.
رنج، دلشوره می‌آفریند.
دلشوره، جرات می‌بخشد.
جرات، اعتماد می‌آورد.
اعتماد، امید می‌آفریند.
امید، زندگی می‌بخشد.
زندگی، عشق به همراه دارد و عشق، عشق می‌آفریند.
«مارکوس بیکل»

نظرات