تفریحات

جملات تاکیدی قانون جذب + عکس نوشته انگیزشی برای موفقیت

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره قانون جذب و جملات تاکیدی قانون جذب و عکس نوشته انگیزشی برای موفقیت و عکس نوشته انگیزشی برای پیروزی و متن زیبا درباره جذب ثروت و جملات زیبای انگیزشی و انرژی مثبت را مشاهده کنید.

جملات تاکیدی قانون جذب

جملات تاکیدی قانون جذب

هم اکنون احساس شادی و لذت را از خود ساطع می کنم تا به صورت تصاویر و تجارب زندگی به سوی من برگردند.

***

مردم همان قدر شما را دوست دارد که شما خودتان را دوست دارید.

جملات تاکیدی قانون جذب

هم اینکه عشق الهی در من و از طریق من نهایت عزم خود را به کار می گیرد.

***

می دانم که قانون جذب, درونی ترین افکار و احساسات مرا به عنوان زندگی ام به سوی من باز می تاباند.

جملات تاکیدی قانون جذب

خدایا سپاسگزارم که همسر دلخواه من را وارد زندگی ام می کنی.

جملات تاکیدی جذب ثروت و کامیابی

هم اکنون چشمانم را می بندم و اهداف را طوری که گویی از قبل به نتیجه رسیده اند, مجسم می کنم.

***

تمام شک و تردیدها را کنار بگذارید و با اطمینان منتظر دریافت چیزهایی باشید که ار خدا تقاضا کرده‌اید.

جملات تاکیدی قانون جذب

هم اکنون دروازه های عشق ومحبت به روی من باز می شوند.

***

من از همنشینی با خودم لذت می برم و همان طور که دوست دارم دیگران با من رفتار کنند, با خود رفتار می کنم و فرکانس عشق و احترام ارسال می کنم.

جملات تاکیدی قانون جذب

من به هر چیزی توجه کنم،
چه مثبت چه منفی،
و انرژی و تمرکز خودم را روی آن بگذارم،
قطعا آن را به زندگی‌ام جذب می‌کنم.

جملات تاکیدی خاص برای جذب عشق

به لطف الهی من روز به روز عاشقانه تر در کنار عشق زندگیم زندگی می کنم.

جملات تاکیدی قانون جذب

من هر آن چیزی را که خواهان آن هستم، به خود جذب می‌کنم.

***

من روز به روز به همسر مهربانم نزدیک و نزدیکتر می شوم.

***

من بدون هیچ نوع سختی، موفقیت و پیشرفت را به خود جذب می‌کنم.

جملات تاکیدی قانون جذب

تغییر زندگی من در دستان خودم است.

***

من افراد مثبت را به زندگی‌ام جذب می‌کنم.

متن انرژی دهنده مثبت

هر چیزی که پیوسته در ذهن خود نگه دارید و به آن فکر کنید
دقیقاً همان چیزی است که در زندگی خود تجربه خواهید کرد.

جملات تاکیدی قانون جذب

تمام زندگی شما نمود افکاری است
که در ذهن شما وجود دارد.

***

من با جذابیت درونی ام هر انسانی را شیفته و دلبسته خود می کنم.

***

همواره از وجود من عشق و شادی و عشق ساطع می شود.

جملات تاکیدی قانون جذب

روزانه تلاش می‌کنم انرژی مثبتی را که دریافت کرده‌ام به دیگران نیز ببخشم.

***

ما مانند آهن ربا هستیم؛ همان قدر پر جاذبه.
به هر چیزی فکر کنیم، تبدیل به آن می‌شویم و آن را جذب می‌کنیم.

نظرات