تفریحات

جملات زیبای فیلسوفان + عکس نوشته انگیزشی و روحیه بخش

0

در این پست می توانید متن های کوتاه انگیزشی و جملات زیبای فیلسوفان و عکس نوشته انگیزشی و روحیه بخش و عکس استوری روحیه بخش و سخنان زیبای فیلسوفان بزرگ جهان و اشعار زیبای احساسی و خاص را مشاهده کنید.

جملات زیبای فیلسوفان

جملات زیبای فیلسوفان

سقراط : انسان از وقتی آغاز به فیلسوف شدن می کند که این دو شعار را شعار زندگی اش قرار بدهد: اولاً اینکه «خود را بشناس» و دوم اینکه «زندگی نیازموده را نباید زیست».

افلاطون : به خود ِ خویش بازگرد و در خویشتن بنگر . و اگر ببینی که زیبا نیستی ؛ همان کن که پیکر تراشان با پیکر می کنند . هر چه زیادی است بتراش و دور بیانداز . اینجا را صاف کن و آنجا را جلا بده . کج را راست کن و سایه را روشن ساز و … از کار خسته مشو .

جملات زیبای فیلسوفان

ارسطو : کارهای تکراری ما نشانه شخصیت ماست .

ارد بزرگ : کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .

جملات زیبای فیلسوفان

مارتین هایدگر (فیلسوف آلمانی)
انسانی که بزرگ می‌اندیشد، اشتباهات بزرگی هم مرتکب می‌شود.

جملات زیبای فیلسوفان

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند، نه آنکه دوستان از او بهراسند.

سخن بزرگان در مورد تلاش و هدف

سقراط : آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی .

جملات زیبای فیلسوفان

افلاطون : اگر جوانان این گفته ها را باور کنند و به توصیف های سزاوار شان فرمانروایان نیست بخندند چگونه می توان از آنها که بشری بیش نیستند، انتظار داشت که آن کار ها را در خور شان خود ندانند و اگر روزی همین سخن ها را بر زبان آورند، یا مرتکب همان کار ها شوند، خود را نکوهش کنند . جوانان به خنده نیز نباید اشتیاق بیش از اندازه نشان دهند زیرا خنده زیاد همواره عکس العمل خشونت بار و تشویش و اضطراب مفرطی در پی دارد. از این رو پسندیده نیست که شاعران، مردان بزرگ را در حالی مجسم سازند که از خنده بی اختیار شده اند، چه رسد به اینکه خدایان را در چنان حالی نشان دهند.

جملات زیبای فیلسوفان

ارسطو : فضیلت انسان در نگهداشتن حد وسط میان افراط و تفریط است .

ارد بزرگ : مدیران پر حرف ، وقتی برای عمل ندارند.

جملات زیبای فیلسوفان

هرچه بیشتر برای زندگی‌کردن تلاش کنید، کمتر زندگی می‌کنید. دست بردارید از این خیال واهی که همیشه باید به اعمال خود مطمئن باشید. تسلیم واقعیت‌های درونی خود شوید، چراکه شما از هرچیز ملال‌آوری قوی‌تر هستید.

جمله فلسفی عاشقانه

مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه‌ای تازه به دست آورد.

جملات زیبای فیلسوفان

سقراط : زندگی وقتی ارزش زیستن دارد که خودم بتوانم گام به گام بگویم خودم آزمودم و به این نکته رسیدم و بر مقتضای این نکته سیروسلوک می کنم.

افلاطون : هرچیز را نگهبان بیشتر بود،استوارتر گردد ،مگر راز که نگهدار آن هرچند زیاد باشد آشکارتر گردد .

جملات زیبای فیلسوفان

ارسطو : انسان، دنیایی از عجایب است .

ارد بزرگ : عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد .

نظرات