شعر رمانتیک عاشقانه + اشعار رمانتیک زیبا و عاشقانه

0

در این پست می توانید شعر عاشقانه انگلیسی و شعر رمانتیک عاشقانه و اشعار رمانتیک زیبا و عاشقانه و مجموعه اشعار زیبای احساسی انگلیسی با ترجمه فارسی و اشعار عاشقانه و رمانتیک انگلیسی کوتاه با ترجمه فارسی و جملات زیبای عاشقانه و خاص را مشاهده کنید.

 شعر رمانتیک عاشقانه

شعر رمانتیک عاشقانه

We were given: Two hands to hold
To legs to walk
Two eyes to see
Two ears to listen
But why only one heart
Because the other was given to someone else
For us to find

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن
دو پا برای راه رفتن
دو گوش برای شنیدن
اما چرا تنها یک قلب؟
چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که باید آن را بیابیم

شعر رمانتیک عاشقانه

Whatever I gave him, that’s fine
except giving away freely
the heart of mine
It was a senseless child, my heart
How did he tame it? I know not ..
He said he loved me to madness
But in the end he filled my cup with poison of sadness

هر چه دادم به او حلالش باد
غیر از آن دل كه مفت بخشیدم
دل من كودكی سبكسر بود
خود ندانم چگونه رامش كرد
او كه میگفت دوستت دارم
پس چرا زهر غم به جامش كرد

شعر رمانتیک عاشقانه

عکس نوشته احساسی

Can I say I love you today
If not , can I ask you again tomorrow
And the day after tomorrow
And the day after that
Because I’ll be loving you every single day of my life
می تونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟
اگه نه می تونم فردا بهت بگم یا پس فردا؟ یا روزهای بعد؟
واسه این که من هر روز زندگیم تو رو دوست دارم …

شعر رمانتیک عاشقانه

When I wake up
Each morning
And see you next to me
No matter what happen
I know that my day will
Be all right

هر روز صبح
که چشم می‌گشایم
و تو را در کنار خود می‌بینم
می‌دانم هر چه پیش آید
اهمیتی ندارد
آن روز، روز خوبی خواهد بود

شعر رمانتیک عاشقانه

Tender that lover who has uttered:
“Let us the creed of loving”

رعایت کن آن عاشقی را که گفت:
“بیا عاشقی را رعایت کنیم”

جملات عاشقانه

No matter how hard the Situation in life
I LOVE YOU ALWAYS
مهم نیست شرایط چقدر سخت بشه
من همیشه دوستت دارم

شعر رمانتیک عاشقانه

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می‌شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

شعر رمانتیک عاشقانه

Perchance rises up from the orient of your glance
That extinguishing sun that once I had

باری مگر ز شرق نگاه تو بردمد
آن آفتاب رو به زوالی که داشتم

عکس استوری شعر رمانتیک عاشقانه

You are like a candle
When you came, you brought light to my lif
تو مثل شمع هستی
وقتی اومدی زندگیم رو روشن کردی

شعر رمانتیک عاشقانه

You’re the most expensive thing that I have
تو گران‌ترین چیزى هستى که من دارم

I feel so lucky to be with you
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

شعر رمانتیک عاشقانه

In your absent if I breathe, every breathe is blended with a thousand sorrows
Upon my heart’s shoulder, a sorrow multiply in a thousand times

بی تو گر دمی زنم، هر دمی هزار غم!
روی شانه دلم، هر غمی هزار بار!

نظرات