اشعار کوتاه درباره دوست + شعر زیبای دوستی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره دوستی و اشعار کوتاه درباره دوست و شعر زیبای دوستی و اشعار زیبا درباره دوست و متن درباره دوستی و اشعار شاعرهای مشعور درباره دوست و شعر احساسی درباره دوستی را مشاهده کنید.

اشعار کوتاه درباره دوست

اشعار کوتاه درباره دوست

A friend is like a star that twinkles and glows
Or maybe like the ocean that gently flows

دوست مانند ستاره ای است که چشمک می زند و می درخشد
یا شبیه اقیانوسی که به آرامی جریان دارد

اشعار کوتاه درباره دوست

دودلم،اول خط،نام خدا بنویسم
یا که رندی کنم و اسم تو را بنویسم!‏
همه“یک”گفتم و دینم همه“یکتایی”بود
با کدامین قلم امروز دوتا بنویسم؟‏
ای که با حرف تو هر مساله‎ای حل‎شدنی‎است
به‎خدا،خودتوبگو،نام که را بنویسم؟‏

اشعار کوتاه درباره دوست

دل بسته‌ام از همه عالم به روی دوست
وز هر چه فارغیم، به‌جز گفتگوی دوست

ما را زمانه دل نفریبد به هیچ روی
اِلّا به موی دلکش و روی نکوی دوست

عکس نوشته دوستی

A friend is like gold that you should treasure
And take care of forever and ever

دوست مانند طلایی است که تو باید آن را همچون گنجینه ای نگه داری
و تا ابد و برای همیشه مراقبش باشی

اشعار کوتاه درباره دوست

رفیق
باد بهاریست می آید
می نوازد، می رقصد
می خواند، می سازد
مانند نسیم صبحگاه
نوازش گر گلهای بهاریست زیبا

اشعار کوتاه درباره دوست

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوش ست چون دوست در اوست

از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

مولانا

متن درباره دوستی

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف
لیکن رفیق بر همه چیزی مقدمست

اشعار کوتاه درباره دوست

رفــــیــــق…
مـبـادا “گـرفـتـه” بـاشـی;
کــه شـهـری را بـه نـمـاز آیـــات وا مــیــدارم . . .

اشعار کوتاه درباره دوست

تا نگذری از جمع به فردی نرسی
تا نگذری از خویش به مردی نرسی

تا در ره دوست بی سر و پا نشوی
بی درد بمانی و به دردی نرسی

ابوسعید ابوالخیر

شعر زیبای دوستی

تنفس شروع زندگی ست
عشق قسمتی از زندگی ست
اما دوست خوب قلب زندگی ست !

اشعار کوتاه درباره دوست

A friend is like a star that twinkles and glows
Or maybe like the ocean that gently flows

دوست مانند ستاره ای است که چشمک می زند و می درخشد
یا شبیه اقیانوسی که به آرامی جریان دارد

***

از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است
جایی برای کینه دشمن نمانده است

اظهری کرمانی

اشعار کوتاه درباره دوست

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوش ست چون دوست در اوست

از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

مولانا

نظرات