متن و جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی به همسر و یار + عکس نوشته عاشقانه

0

جملات عاشقانه انگلیسی : این روز ها جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی بسیار پر طرفدار است. ما به همین دلیل در حرف تازه برای شما این جملات عاشقانه را ویژه ۱۴۰۲ برایتان آماده کرده ایم. همراه ما باشید.

متن عاشقانه انگلیسی

متن و جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی به همسر و یار + عکس نوشته عاشقانه

Loving you is one of the most magical feelings I have ever felt. I want to feel this magic for the rest of my life

دوست داشتنت یکی از جادویی ترین احساساتی بود که حس کرده ام و همچنان میخواهم این جادو را تا آخر عمرم حس کنم

***

جملات عاشقانه انگلیسی

***

I’m lost without you.

بدون تو معنایی ندارم.

***

جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی

***

You have shown me what true love is.
I never want to lose you.
You are the sunshine of my life.
تو به من نشان دادی که عشق واقعی چیست.
هرگز نمی خواهم از دستت بدهم.
تو آفتاب زندگی ام هستی.

***

متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

***

I may be not your first love

your first date

or your first kiss

but I just want to be your last

من شاید اولین عشقت نباشم

اولین قرارت

یا اولین بوسه ات

اما فقط میخوام که آخرینت باشم

***

شعر عاشقانه انگلیسی

***

LOVE is like WAR
…..Easy to start
…..Difficult to end
…..Impossible to forget
ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …

***

متن عاشقانه

***

Your cuteness knows no bounds
your beauty has no limit
you are the only woman in the world
to which I will commit
I look at you and gasp in awe
wondering how you’re mine
you take my breath away my dear

جذابیتت بی کران است
زیبایی ات حد و مرزی ندارد
تو تنها زنی هستی که به او دل سپرده ام
به تو نگاه می کنم و نفسم به شماره می افتد
در حیرت از این که تو چطور مال من شدی
نفسم را بند می آوری عزیزم

***

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

***

I can see the future , Let me give you a Clue , it’s ” ME + U “

من آینده را می بینم.بگذارید به شما یک سر نخ بدم،میشه من + تو

***

استوری عاشقانه انگلیسی شیک

***

Will you love me for the rest of my life
No, I’ll love you for the rest of mine
تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟
نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

***

استوری عاشقانه انگلیسی با ترجمه

***

You are the person I want to spend my life with – my soul mate.

تو تنها کسی هستی که میخواهم عمرم را با او سر کنم – ای همزاد روح من.

***

دلنوشته عاشقانه

همراه ما باشید

نظرات