جملات تیکه دار انگلیسی + عکس نوشته انگلیسی نیش دار

0

در این پست می توانید متن های تیکه دار و جملات تیکه دار انگلیسی و عکس نوشته انگلیسی نیش دار و متن های کوتاه نیش دار و متن تیکه انداختن و متن درباره فضولی دیگران و متن درباره دخالت دیگران و جملات مغرورانه انگلیسی را مشاهده کنید.

 جملات تیکه دار انگلیسی

جملات تیکه دار انگلیسی

Disturb my sleep but darling don’t dare disturb my dreams

می تونی خواب منو به هم بریزی … اما عزیزم حق نداری رویاهای منو آشفته کنی!

جملات تیکه دار انگلیسی

The difference between me and others is that I won’t give up in difficult situation.

تفاوت من با دیگران اینه که وقتی شرایط سخت میشه من جا نمیزنم.

جملات تیکه دار انگلیسی

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم، چون آن خدایی که به خاطر خندیدن گل‌ها، آسمانی را می‌گریاند. حتما برای خنده من هم، کاری خواهد کرد

عکس نوشته تیکه دار

Never love anyone who treats you like you’re ordinary

هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یه آدم معمولی رفتار می کنه

جملات تیکه دار انگلیسی

The time is always right to do what is right.

زمان درست برای انجام کارهای درست همیشه همین الآنه.

جملات تیکه دار انگلیسی

I accept the risk of collapse to experience the pleasure of flying.
من ریسک سقوط رو قبول میکنم که لذت پرواز رو تجربه کنم.

متن انگلیسی کوبنده

Be a diamond esteemed and rare, not a stone found everywhere

یه الماس ستودنی و کمیاب باش نه سنگی که هرجا می شه پیداش کرد

جملات تیکه دار انگلیسی

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel better

اگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

جملات تیکه دار انگلیسی

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards
ما رو به جلو زندگی می‌کنیم؛ اما رو به عقب می‌فهمیم.

عکس استوری جملات تیکه دار انگلیسی

I would rather die on my feet than live on my knees

ترجیح می دم روی پاهام بمیرم تا این که روی زانوهام زندگی کنم

جملات تیکه دار انگلیسی

If you do not live in the life of the king

Be a soldier who goes through hardship and becomes a minister. A minister can checkmate the king.

اگه توی بازی زندگی شاه نشدی؛ یادت باشه یه سرباز میتونه سختی­ها رو پشت سر بذاره، به خونه آخر برسه و وزیر بشه. وزیر مهره­ای که شاه رو مات میکنه!

جملات تیکه دار انگلیسی

Thinking is difficult,
That’s why most people judge.

فکر کردن سخت است.
به همین خاطر بیشتر مردم قضاوت میکنن.

نظرات