عکس پروفایل دوری و دلتنگی | عکس نوشته دوری

0

عکس پروفایل دوری و دلتنگی | عکس نوشته دوری

در این مطلب از مجله اینترنتی حرف تازه عکس نوشته و متنهای زیبا در مورد دوری و دلتنگی از یار و دوست را قرار داده ایم که در ادامه مطلب میتوانید ببینید

دوری

دیگران وقتی رفتند

دیگر نیستند …..

فقط تو نزدیکی

وقتی دوری !

دوری

هر جای دنیایی دلم اونجاست

دوری

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصله ای دور نیست
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند
محکم ترین برهان عشق اعتماد است

دوری

 

دوری

نه این نگاه
نه این بغض
نه این سکوت
نه این کلمات نه این فاصله
نه این پنجره نه این دست ها
نه این تپش ها
هیچ کدامشان جرات ندارند که به تو بفهمانند
چقدر دلم برایت تنگ شده

دوری

 

دوری

فاصله ی ما خیلی زیاد است
چگونه عشقم را نشان دهم؟؟
تنها میتوانم به پرندگانی که
از سرزمین من به سرزمین تو
مهاجرت میکنند، آب و دانه بدهم
شاید یکی از آنها کنار پنجره اتاقت لانه ای بسازد

دوری

چه بی تابانه میخواهمت

دوری

بی تو پیمودن شب ها شدنی نیست

شب های پر از درد که فردا شدنی نیست

گفتم که برایت بفرستم دل خود را

افسوس که نامه دلم تا شدنی نیست

دوری

متن های زیبا در مورد دلتنگی یار و دوست

دوری

گاهی تمام چیزی که نیاز داری

دورری از شلوغی هاست

دوری

 

دوری

فقط تو

در کوچه راه می روی

وقتی راه می روی ……

فقط تو

روی صندلی می نشینی

وقتی می نشینی ….

آب فقط در لیوان تو

زیاد است.

فقط دست های تو

دستبند دارند .

فقط دهان تو

لب دارد و گرم است …..

فقط تو ظریف و زیبایی

دوری

عکس نوشته های زیبا در مورد دلتنگی

دوری

دوری

در زندگی هر مردی

مخدری هست به نام زن

زنی که دوستش دارد …..

نبودنش ، قهرش، دوری اش، خماری می آورد

و آب می کند …..

ابهت مردانه اش را ….

مرا ببخش که با دوری ات

زنده ام هنوز ….!

نظرات