عکس نوشته صداقت داشتن و روراستی

0

عکس نوشته صداقت داشتن و روراستی

در این مطلب عکس نوشته صداقت و متن های زیبایی در مورد صداقت داشتن آماده کرده ایم که در ادامه مطلب میتوانید ملاحظه کنید.

عکس نوشته صداقت : یک میخ اگر صاف و راست باشد

با هر ضربه پیش تر رفته محکمتر میشود

انسان نيز اگر صداقت داشته باشد و کج رفتار نباشد

همچون میخ با هر ضربهِ روزگار قوى تر و محكم تر خواهد شد

عکس نوشته صداقت

در صداقت عمقی است
که در دریا نیست
و در سادگی بلندایی است
که در کوه نیست
سادگی مقدمه
صداقت است
و فاصله سادگی تا صداقت
دریا دریا معرفت است.

عکس نوشته صداقت

عقب مانده ام در دنیاییکه

داشتن صداقت را

عقب مانده گی میدانند

عکس نوشته صداقت

 

عکس نوشته صداقت

هر زبونی یه وزنی رو می تونه تحمل کنه!

وزن صداقت، برای بعضی زبون ها سنگینه!

همش به سبُکی دروغ می چرخه

عکس نوشته صداقت

 

عکس نوشته صداقت

صداقت در مقابل سیاست

دیگران، سادگی‌ست

و سیاست در مقابل صداقت

دیگران خیانت

عکس نوشته صداقت

عکس پروفایل صداقت داشتن

عکس نوشته صداقت

برای به دست آوردن یک دل

همانطور که هستی باش …!

صداقت موثرترین تیریست که به قلب هدف مینشیند

متن و عکس نوشته درباره صداقت داشتن

عکس نوشته صداقت

از دوست بی صداقت

باید بیش از جانوری وحشی در هراس بود !!

چرا که یک حیوان وحشی

بدنت را زخمی می کند ؛

اما یک دوست بی صداقت ذهنت را

عکس نوشته صداقت

هماهنگی بین فکر، احساس و زبان خود نوعی صداقت است.

وقتی معنای صداقت را در اعمال‌مان جاری می‌کنیم،

بین رفتار و گفتار ما تعادل برقرار می‌شود و بهترینها را می‌بینیم و می‌شنویم.

عکس نوشته صداقت

صداقت یک هدیه بسیار گرانقیمت است،

از آدم های کم ارزش توقع نداشته باشید

عکس نوشته صداقت

عکس نوشته صداقت

عکس نوشته صداقت

باز باران،
بی ترانه،
بی هوای عاشقانه،
بی نوای عارفانه،
در سکوتی ظالمانه،
خسته از مکر زمانه،
غافل از حتی رفاقت،
حاله ای از عشق و نفرت،
اشکهایی طبق عادت،
قطره های بی طراوت،
دیدن مرگ صداقت،
روی دوش آدمیت…
میخورد بر بام خانه…

عکس نوشته صداقت

نظرات