arongroups

متن درباره آدم بد ذات + عکس نوشته ذات بد

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره انسان بد ذات و متن درباره آدم بد ذات و عکس نوشته ذات بد و عکس استوری درباره ذات خراب و عکس استوری درباره ذات بد و متن تاثیرگذار درباره ذات آدم ها و سخان بزرگان درباره آدم بد ذات را مشاهده کنید.

 متن درباره آدم بد ذات

متن درباره آدم بد ذات

هر آب، آب چشمه ی زمزم نمی شود
هر بو شمیم دلکش مریم نمی شود
آن کس که در حقیقت ذاتش خلوص نیست
علامه هم شود اگر، آدم نمی شود

***

بعضیا هر چقدر هم سعی کنن خودشون رو تغییر بدن نمی تونن. چون ذاتشون خرابه. نمیشه… دست خودشون نیست

متن درباره آدم بد ذات

ذات خراب آدم ها را نمی شه تغییر داد.

اما من رفتار خودمو تغییر دادم.

کسی که ذاتش خرابه خوب

و بد رفتار بقیه براش فرقی نداره.

چون فقط دنبال نفع خودشه.

متن درباره آدم بد ذات

رو فنا شو از صفات و ذات خود
تا ز تو با تو نماند نیک و بد

متن درباره ذات بد

یاد گرفتم ذات خراب آدم ها را نمی شه تغییر داد. اما من رفتار خودمو تغییر دادم. کسی که ذاتش خرابه خوب و بد رفتار بقیه براش فرقی نداره. چون فقط دنبال نفع خودشه.

متن درباره آدم بد ذات

هر هشت ساعت

یه دونه قرص ذات الریه بخور.

شاید ذات داغونتم

درست کرد.

متن درباره آدم بد ذات

یقین اندر صفاتش کل بپرداخت
طلسم گنج ذات خویشتن کرد
در او پیدا حقیقت نیک و بد کرد
طلسم ذات گنج اوست بنگر

متن انسان بد ذات

خسرو شکیبایی چه قشنگ گفت: تلاش نکنید واسه کسی که ذاتش خرابه. چون هر خرابی رو می شه درست کرد جز ذات خراب….

متن درباره آدم بد ذات

به عنوان افراد تک،

مردم ذاتا خوب هستند.

ولی من دیدگاه بدبینانه تری

نسبت به مردم

در قالب گروه دارم.

***

حقیقت حق شد و اندر صفا ذات
خبر کرد از نبوت جمله ذرات
چنان بد در صفا دیدار اسرار
که بد خود جان و دل اندر یقین یار

عکس استوری ذات خراب

ذات خراب آدما با تغییر ظاهر و لباس عوض نمی شه. حواستون باشه.

متن درباره آدم بد ذات

گر که بینی ناکسان

بالا نشینند عیب نیست

روی دریا خیس نشیند

قعر دریا گوهر است

***

ز گنج ذات بد آدم حقیقت
سپرده راه کل اندر طریقت

متن درباره آدم بد ذات

تیپ و قیافه با پول درست می شه. هیکل بد با شیش ماه باشگاه رفتن درست میشه. پس توی آدما دنبال ذات خوب بگردین. چون ذات خراب با هیچی درست نمی شه.

متن انسان های بد ذات

مردان

ذاتا نسبت به یکدیگر بی تفاوت هستند؛

ولی زنان

ذاتا با هم دشمن هستند.

متن درباره آدم بد ذات

حق ذات پاک الله الصمد
که بود به مار بد از یار بد
مار بد جانی ستاند از سلیم
یار بد آرد سوی نار مقیم

نظرات