arongroups

تعطیلات عید فطر ۱۴۰۲ +‌تعطیلی عید فطر ۱۴۰۲ چند روز است؟

0

تعطیلات عید فطر ۱۴۰۲ +‌تعطیلی عید فطر ۱۴۰۲ چند روز است؟

تعطیلات عید فطر ۱۴۰۲ : طبق مصوبه مجلس تعطیلات عید فطر ۱۴۰۲ روزهای اول و دوم شوال بوده که امسال مصادف است با دوم و سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ یعنی شنبه ۱  اردیبهشت و یکشنبه ۲ اردیبهشت تعطیل رسمی است. یعنی زمان دقیق تعطیلات عید فطر ۱۴۰۲ شنبه و یکشنبه ۲ و ۳ اردیبهشت تعطیل است

تعطیلات عید فطر ۱۴۰۲ چه روزیست و چند روز تعطیل است؟

طبق مصوبه مجلس تعطیلات عید فطر ۱۴۰۲ روزهای اول و دوم شوال بوده که امسال مصادف است با دوم و سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ یعنی شنبه ۱  اردیبهشت و یکشنبه ۲ اردیبهشت تعطیل رسمی است. یعنی زمان دقیق تعطیلات عید فطر ۱۴۰۲ شنبه و یکشنبه ۲ و ۳ اردیبهشت تعطیل است

قانون جدید افزایش تعطیلی عید سعید فطر به شرح زیر است:

در سال‌هایی که در تقویم رسمی، ماه رمضان ۲۹ روزه اعلام شده ولی به علت عدم رؤیت هلال ماه، ماه رمضان سی روزه می‌شود و یا در سال‌هایی که رمضان ۳۰ روزه اعلام شده ولی به علت رؤیت هلال ماه، ماه رمضان ۲۹ روزه می‌شود، با تغییر ارتباط تقویم هجری شمسی و هجری قمری، شاهد تغییر یک روزه تعطیلات هستیم. این تغییر باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی نیروهای اداری و خانواده‌ها با مشکل مواجه شود.

به نظر می‌رسد که اگر این قانون به این شرح اصلاح شود که در دو حالت ماه رمضان بیست و نه روزه، تعطیلات تقویم شمسی در دو روز اول و دوم شوال و در حالت رمضان سی روزه، تعطیلات در دو روز سی‌ام رمضان و اول شوال باشد، زمان تعطیلات در تقویم تاریخ هجری شمسی عوض نخواهد شد.

گفتنی است با رسیدن به روزهای آخر ماه مبارک رمضان، به عید سعید فطر نزدیک می شویم. طبق مصوبه مجلس روزهای اول و دوم شوال تعطیل است که امسال مصادف است با دوم و سوم اردیبهشت.

برای رفاه حال مردم و قابل برنامه‌ریزی بودن وقت مردم، می‌توان پیشنهاد داد که روز اول شوال به صورت قطعی تعطیل و روز دیگر تعطیل بسته به اینکه رمضان سی روزه و یا بیست و نه روزه باشد، روز دیگر تعطیل، قبل و یا بعد از این روز باشد.

در این حالت وقتی که براساس پیش‌بینی تقویم هجری شمسی، چه ماه رمضان ۳۰ روزه و یا ۲۹ روزه باشد، دو روز تعطیل رسمی وجود دارد، به گونه‌ای که اگر رمضان ۳۰ روزه بود، روز ۳۰ رمضان و اول شوال تعطیل باشد و اگر رمضان ۲۹ روزه بود روزهای اول و دوم شوال تعطیل اعلام شود. مزیت این اقدام این است که اگرچه دو روز تعطیل در تقویم هجری قمری متغیر است، ولی دو روز تعطیل در تقویم هجری شمسی ثابت و برای تهیه بلیط سفر و برنامه تفریح خانواده‌ها و انجام امور کاری و اداری قابل برنامه‌ریزی است.

نظرات