همه جا با فرادرس

تعبیر دیدن حشرات (سوسک) در خواب

0

تعبیر دیدن حشرات در خواب

تعبیر خواب حشرات : بسیاری از افراد از دیدن حشرات احساس خوش آیندی پیدا نمیکنند, و یا حتی از انها میترسند. معبران برای حشرات تعبیر های مختلفی دارند ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب حشـرات را آماده کردایم.

تعبیر خواب حشرات

تعبیر خواب حشرات به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی حشره‌ای را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی .

تعبیر خواب حشرات ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر ببینی از بینی تو کرم و یا حشره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی خواهی شد.

تعبیر خواب سوسک

اگر خواب ببینید سوسکی در غذای‌تان وجود دارد، ممکن است نشانه‌ای منفی به همراه داشته باشد. برخی آدم‌های اطراف‌تان به دستاوردها و موفقیت‌های‌تان حسادت خواهند کرد.
اگر خواب ببینید خانه‌تان یا مکان دیگری مملو از سوسک است، شاید به این معنی باشد که خانه‌تان را با مقدار زیادی اشیا و وسایل غیر ضروری احاطه کرده‌اید.
دیدن خواب هزاران سوسکی که اطراف‌تان می‌خزند و حرکت می‌کنند، نشانه‌ای از بد شانسی است. ممکن است ثمره‌ی کاری را که مدت‌ها است برای‌اش وقت گذاشته‌اید، ‌از دست بدهید؛ و در آخر، دچار شکست شوید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب صدای حیوانات

سوسک سیاه

اگر در خواب‌ سوسک سیاه ببینید، این خواب نشانه‌ای از بد شانسی به همراه خواهد داشت.
اگر سوسک‌ها در خواب به شما حمله کنند، نشان‌دهنده‌ی این است که به طرق مختلف دچار ناعدالتی خواهید شد.
کشتن این حشرات نفرت‌انگیز در زندگی واقعی باعث ایجاد حس آرامش می‌شود، و در خواب نیز این کار دارای نشانه‌های مثبتی خواهد بود, سرانجام اعتماد به نفس و انگیزه‌ی تکمیل پروژه‌هایی را پیدا خواهید کرد که مدتهاست مشغول‌ انجام‌شان هستید؛ و به طور کلی در زندگی‌تان احساس اعتماد به نفس و قدرت بیش‌تری می‌کنید.

تعبیر خواب حشرات برايت

برايت گويد: اگر خواب ببينيد كه مورچه‌اى شما را گاز مى‌گيرد، نشانه‌ى آن است كه بايد تلاش بيشترى در انجام كارهاى خود داشته باشيد. كشتن مورچه در خواب، نشانه‌ى بدشانسى است.

تعبیر خواب حشرات وک اویتنهاو

لوک اویتنهاو گوید: مورچه: کار سود آور , خراب کردن لانه مورچه: نابود کردن خوشبختی بدست خود , مورچه ای شما را گاز بگیرد: ناراحتی

نظرات