arongroups

فال‌ قهوه ۱۶ فروردین / فال قهوه امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ چه می‌گه!!

0

☕️ فال‌ قهوه ۱۶ فروردین / فال قهوه امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ چه می‌گه!! ☕️

امروز فال قهوه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ برای همه متولدین ماه ها قرار دادیم، فال قهوه روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ چی میگه؟ و چه نشانی برای شما دارد؟! ادامه فال قهوه چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ با تفسیر و نشان واقعی فال قهوه امروز برای سرنوشت و زندگی شما را چه تعبیر می کند؟

فال‌ قهوه ۱۶ فروردین / فال قهوه امروز چهارشنبه 16 فروردین 1402 چه می‌گه!!

☕️فروردين :خروس : نشانگر شهوت و غرور است -نوید و مژده – کاری خیر.

☕️ارديبهشت :دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

☕️خرداد :سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده.

☕️تير :چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

☕️مرداد :چتر احتمال از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

☕️شهريور :پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمغان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

☕️مهر :پاکت : دریافت خبری شاد – از راه دور خبر مسرت بخشی خواهید شنید.

☕️آبان :زنبور عسل : مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.

☕️آذر :میمون : زیرکی – موزیگری _ شیطنت _ جستن از خطر.

☕️دی :قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

☕️بهمن :مربع : میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت _ بشارت و شادی _ شور عشق.

☕️اسفند :فنجان : در اثر کار و کوشش, نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

نظرات