اکسکینو

حق بیمه شخص ثالث ۱۴۰۲ چقدر است؟‌ جدول کامل (دانلود)

0

حق بیمه شخص ثالث ۱۴۰۲ چقدره؟‌ جدول کامل بیمه شخص ثالث ۱۴۰۲

نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۲ با توجه به بالا رفتن مبلغ دیه افزایش پیدا کرد. از آنجا که نرخ بیمه شخص ثالث، هر ساله متفاوت بوده و با توجه به نرخ دیه، تعیین و اعلام می گردد، ضروری است تا از جدول نرخ بیمه شخص ثالث ۱۴۰۲ و مبلغ قیمت انواع بیمه ۱۴۰۲ مطلع بود، برای آگاهی از هزینه و نرخ بیمه شخص ثالث برای خودروهای سواری و وسایل نقلیه عمومی و خودروهای سنگین و موتورسیکلت و دانلود جدول کامل بیمه شخص ثالث با ما همراه باشید.

حق بیمه شخص ثالث 1402 چقدره؟‌ جدول کامل بیمه شخص ثالث ۱۴۰۲

به گزارش دینا: جدول نرخ بیمه شخص ثالث، هر ساله توسط شورای عالی بیمه، تعیین می گردد. مهم ترین عامل در تعیین آن، نرخ دیه اعلام شده از سوی قوه قضاییه می باشد. با توجه به افزایش نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ که به طبع آن، نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش می یابد، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۲ نیز، نسبت به سال گذشته، متناسب با نرخ دیه اعلامی افزایش خواهد داشت.

بیمه، دارای انواع مختلفی بوده و بیمه شخص ثالث، یکی از اقسام آن می باشد. در این نوع از بیمه، بیمه گر، ملزم به جبران خسارات وارد شده از سوی وسیله نقلیه بیمه شده، به اشخاص ثالث است. این نوع از بیمه، در حال حاضر، از مقررات ( قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث، در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ) تبعیت می کند.

نحوه محاسبه

بیمه، دارای انواع مختلفی بوده و بیمه شخص ثالث، یکی از اقسام آن می باشد. در این نوع از بیمه، بیمه گر، ملزم به جبران خسارات وارد شده از سوی وسیله نقلیه بیمه شده، به اشخاص ثالث است. این نوع از بیمه، در حال حاضر، از مقررات ( قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث، در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ) تبعیت می کند.

انواع بیمه

در این نوع خاص از قرارداد بیمه، بیمه گذار ، شخص اول قرارداد است، شرکت بیمه ای، شخص دوم یا ثانی قراداد بیمه می باشد. در این قرارداد، شرکت بیمه، ملزم است که در صورت وقوع حادثه، خسارات ناشی شده از وسیله نقلیه به اشخاصی را جبران کند که طرف قرارداد بیمه نبوده، بلکه نسبت به آن قرارداد، فرد خارجی و ثالث محسوب می شوند.

مبلغ و نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۲

با توجه به افزایش نرخ دیه در سال ۱۴۰۲، نرخ حق بیمه‌ شخص‌ ثالث نیز افزایش خواهد یافت و برای وسایل نقلیه، از مبلغ ۱۹٫۳۷۵٫۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود. جدول حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو در سال ۱۴۰۲ ، که بر اساس حق بیمه سال گذشته و پیش بینی های موجود، طراحی شده ، ملاحظه می گردد.

جدول کامل بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۲

جدول کامل بیمه شخص ثالث ۱۴۰۲

****

نرخ بیمه شخص ثالث 1402

حق بیمه شخص ثالث 1402 چقدره؟‌ جدول کامل بیمه شخص ثالث ۱۴۰۲

حق بیمه شخص ثالث 1402 چقدره؟‌ جدول کامل بیمه شخص ثالث ۱۴۰۲

نظرات