اکسکینو

فال‌ قهوه ۱۰ فروردین / فال قهوه امروز پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ چه می‌گه!!

0

فال‌ قهوه ۱۰ فروردین / فال قهوه امروز پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ چه می‌گه!!

امروز فال قهوه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ برای همه متولدین ماه ها قرار دادیم، فال قهوه روز پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ چی میگه؟ و چه نشانی برای شما دارد؟! ادامه فال قهوه پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

فال‌ قهوه ۱۰ فروردین / فال قهوه امروز پنجشنبه 10 فروردین 1402 چه می‌گه!!

☕️فروردين :جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

☕️ارديبهشت :اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی _ خشم _ کینه قدیمی _ احتیاط _ هشدار .

☕️خرداد :مار : سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت _ افترا _ خدعه – حسادت _ ریای زن یا مرد.

☕️تير :گوش : نصیحت پذیری _ خبرهای تازه.

☕️مرداد :ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام, ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی.

☕️شهريور :چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

☕️مهر :پرده : کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

☕️آبان :قیچی : جدائی و دوری – بین اقدام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

☕️آذر :گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه, که با رنج و زحمت بدست آمده است.

☕️دی :ظرف غذا : روزی و برکت _ مهمانی .

☕️بهمن :اسب: نشانگر یک آرزو می باشد, به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی.

☕️اسفند :حصار : در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.

نظرات