تفریحات

متن و جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه + عکس نوشته و استوری عاشقانه انگلیسی

0

متن عاشقانه انگلیسی : ما در این بخش از حرف تازه برای شما مجموعه جملات عاشقانه انگلیسی همراه با ترجمه ویژه ۱۴۰۲ همراه عکس نوشته و استوری شیک عاشقانه را برای شما آماده کرده ایم. همراه ما باشید.

متن عاشقانه انگلیسی

متن و جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه + عکس نوشته و استوری عاشقانه انگلیسی

I understand you

I feel you

And also I love you

And I want the best for you.

من درکت میکنم

من احساست میکنم

و همچنین من دوستت دارم

و واسه تو بهترین ها رو میخوام

***

متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

***

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

***

جملات عاشقانه انگلیسی

***

Dearest love, stay with me, don’t go, you can never find another one that would love you the way I do. Maybe you don’t realize how much I love you, I wish you have a microscopic eye to view how your love flourishes in my heart. I love you beyond what the eye can see.

عزیزترین عشق، با من بمان. هرگز نمی توانی فرد دیگری را بیابی که آن گونه که من دوستت دارم، تو را دوست داشته باشد. شاید متوجه نباشی که من چقدر تو را دوست دارم.

ای کاش یک چشمی میکروسکوپی داشتی تا ببینی که چگونه عشق تو در قلب من شکوفا می شود. من تو را فراتر از آنچه چشم می بیند، دوست دارم.

***

بیو عاشقانه انگلیسی

***

If I Could Give You
One Thing In My Life,I Would Give You
The Ability To See
Yourself Through
…My Eyes
اگر میتوانستم در زندگی چیزی برایت هدیه دهم
توانایی دیدن خودت را
از چشمانم میدادم.

***

پیامک عاشقانه انگلیسی

***

I don’t even want to think about what life would be like without you.

حتی نمی خواهم به این موضوع فکر کنم که زندگی بی تو چگونه خواهد بود.

***

کپشن عاشقانه انگلیسی

***

Some hearts understand each other, even in silence
بعضی قلب ها همدیگر را می فهمند، حتی در سکوت

***

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

***

When the heart takes over, the mind can’t do a thing!!
وقتی قلب تسخیر می شود ذهن کاری از دستش بر نمی آید

***

استوری عاشقانه انگلیسی

***

To the world you may be one

but for me you are my world

در جهان تو شاید یک نفر باشی

ولی برای من تو همه دنیامی.

***

شعر عاشقانه انگلیسی

***

Making a hundred friends is not a miracle
The miracle is to make a single friend who will
stand by your side even when hundreds are against you
داشتن صدها دوست معجزه نیست
معجزه این است که یک دوست داشته باشی تا زمانی که
صد نفر مخالف تو هستند کنارت باشد

***

استوری عاشقانه انگلیسی با ترجمه

همراه ما باشید

نظرات