فال‌ قهوه ۶ فروردین / فال قهوه امروز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ چه می‌گه!!

0

فال‌ قهوه ۶ فروردین / فال قهوه امروز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ چه می‌گه!!

امروز فال قهوه ۶ فروردین ۱۴۰۲ برای همه متولدین ماه ها قرار دادیم، فال قهوه روز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ چی میگه؟ و چه نشانی برای شما دارد؟! ادامه فال قهوه یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

فال‌ قهوه ۶ فروردین / فال قهوه امروز یکشنبه 6 فروردین 1402 چه می‌گه!!

☕️فروردين :آب فشان : موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

☕️ارديبهشت :مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

☕️خرداد :مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

☕️تير :پرده :قفل : موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

☕️مرداد :هواپیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر۰

☕️شهريور :پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

☕️مهر :انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

☕️آبان :خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

☕️آذر :خط مستقیم بلند : زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

☕️دی :درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

☕️بهمن :کفش : برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن، قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

☕️اسفند سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

نظرات