اکسکینو

فال‌ قهوه ۳ فروردین / فال قهوه امروز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ چه می‌گه!!

0

فال‌ قهوه ۳ فروردین / فال قهوه امروز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ چه می‌گه!!

امروز فال قهوه ۳ فروردین ۱۴۰۲ برای همه متولدین ماه ها قرار دادیم، فال قهوه روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ چی میگه؟ و چه نشانی برای شما دارد؟! ادامه فال قهوه پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

فال‌ قهوه ۳ فروردین / فال قهوه امروز پنجشنبه 3 فروردین 1402 چه می‌گه!!

☕️فروردين : هواپیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر.

☕️ارديبهشت : نامه : خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.

☕️خرداد : پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات.

☕️تير : خرس : دشمن بدطینت, احمق و تندخو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور – متکی به کسی یا چیزی.

☕️مرداد : گردن بند پاره : قهر و جدائی – فاصله.

☕️شهريور : درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا.

☕️مهر : آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانایی در مشکلات.

☕️آبان : فندق : بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

☕️آذر : حلقه : خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یک معامله – خواستگاری و نامزدی.

☕️دی : مستطیل : در فکر خانواده بودن _ گرفتاری خانواده _ دعوا.

☕️بهمن : بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش.

☕️اسفند : باز : آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.

نظرات