تعبیر دیدن طاووس در خواب

3

تعبیر دیدن طاووس در خواب

تعبیر خواب طاووس : دیدن طاووس این پرنده زیبا در خواب تعابیر مختلفی دارد, و بستگی به نوع خواب دارد. جنس نر آن پرهای بسیار زیبایی به‌ویژه در ناحیه دم دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب طاووس را آماده کردایم.

طاووس

طاووس نر بزرگ‌تر و زیباتر از طاووس ماده است. چرا که ماده آن پرهای پُر نقش و نگار ندارد و نمی‌تواند دمش را مانند طاووس نر باز کند. بهترین حالت طاووس هنگامی است که چتر می‌زند و بشکوه می‌خرامد. این چتر زدن و خرامیدن بی هوده نیست. با این کار طاووس نر می‌خواهد مورد توجه طاووس ماده باشد.

تعبیر خواب طاووس حضرت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرماید: دیدن طاووس بر دو وجه است , پادشاه عجم (پادشاه), بزرگی مالدار (شخص بزرگ و ثروتمند).

تعبیر خواب طاووس یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) فرماید: دیدن طاووس عمر زیاد شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب صدای حیوانات

تعبیر خواب طاووس حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) فرماید: تعبیر خواب طاووس زن بدکاره است, اگر دید با طاووس سخن گفتن، ولایت داشتن است, اگر دید که طاووس از خانه پریدن ، طلاق دادن زن است.

تعبیر خواب طـاووس محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: اگر ببینی طاووس نر داری، یـعـنـی از «پادشاهی» که «عجمی» است، مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی طاووس ماده داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند و مال و اموال می‌شوی .

تعبیر خواب طـاووس ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی گوشت طاووس می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.
اگر ببینی طاووس بانگ و فریاد می‌کند، خبری از «پادشاه» عجمی به گوش تو می‌رسد.

تعبیر خواب طـاووس لیلا برایت

لیلا برایت گوید: شنیدن صداى طاووس بیانگر آن است كه باید مراقب خود باشید, دیدن پر طاووس در خواب، بیانگر آن است كه انسان متكبرى هستید.

3 دیدگاه در “تعبیر دیدن طاووس در خواب

  1. نسترن گفت:

    من درخواب دیدم به طاووسی فک کنم نان دادم بعد گرفتمش روی ان نشستم او رنگ های سبز وابی داشت تعبیرش چیه

  2. نسترن گفت:

    من درخواب دیدم به طاووسی فک کنم نان دادم بعد گفتمش روی ان نشستم او رنگ های سبز وابی داشت تعبیرش چیه

  3. سارا حسین زاده گفت:

    با سلام من خواب دیدم به روضه ی امام حسین میرم و خیلی طلا دارم و یک گردنبند با نشان الله گردنمه در روضه دایی من هم حضور داشت که با سردی با من برخورد کرد و هی منو با حرفهاش ناراحت میکرد و من روضه رو ترک کردم معنی این خواب چیه

نظرات