اکسکینو
mrchoobi

فال‌ قهوه ۲۹ اسفند / فال قهوه امروز دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ چه می‌گه!!

0

فال‌ قهوه ۲۹ اسفند / فال قهوه امروز دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ چه می‌گه!!

امروز فال قهوه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ برای همه متولدین ماه ها قرار دادیم، فال قهوه روز دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ چی میگه؟ و چه نشانی برای شما دارد؟! ادامه فال قهوه دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

فال‌ قهوه ۲۹ اسفند / فال قهوه امروز دوشنبه 29 اسفند 1401 چه می‌گه!!

☕️فروردين :پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید.

☕️ارديبهشت :گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.

☕️خرداد :اسب : نشانگر یک آرزو می باشد, به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی.

☕️تير :پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

☕️مرداد :روباه : فردی حیله گر و فریبنده, نابکار و دروغگو, مواظب باشید.

☕️شهريور : دست در دست بودن دو مرد : رسیدن به سازگاری – توافق.

☕️مهر :حوض : علم و دانش , از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی میابد.

☕️آبان :عصا : دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان : شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن.

☕️آذر :جعبه : داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

☕️دی : ابرو : نیت پاک, آراستگی و دینداری در شما به حد کماب میباشد.

☕️بهمن : خط مستقیم بلند : زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات _ مسافرتهای سودمند.

☕️اسفند :دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن.

نظرات