تعبیر هدیه دادن در خواب

1

تعبیر هدیه دادن در خواب

تعبیر خواب هدیه : هدیه دادن و یا هدیه گرفتن در بیداری بسیار خوب و خوش آیند است و فرد از گرفتن هدیه و یا از دیدن خوشحالی هدیه گرفتن دیگران بسیار خوشحال میشوند. بسیاری از معبران هدیه دادن و یا هدیه گرفتن را در خواب خوب میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب هدیه را آماده کردایم.

تعبیر خواب هدیه

هدیه یا کادو

هدیه یا کادو، که به آن پیشکش یا تحفه نیز می‌گویند، چیزی است که آن را بدون انتظار دریافت چیزی دیگر به شخص دیگری تقدیم کنند. اگر چه ممکن است در مقابل هدیه دادن، چشمداشت هدیه‌ای متقابل داشت، اما هدیه چیزی است که آن را به رایگان می‌بخشند.
هدیه می‌تواند هر چیزی باشد که سبب خشنودی دیگری شود یا از غمش کاسته شود، به‌ویژه خدمتی چون بخشندگی یا مهربانی.

تعبیر خواب هدیه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید: نیز دریافت هدیه را نیکو می‌داند به خصوص اگر آن هدیه گوشت باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مهمانی

تعبیر خواب هدیه ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر ببینی آن چیزی را که به تو عطا شده است انسان‌ها دوست دارند تعبیرش خیر و خوبی و بهره‌مندی است، در غیر اینصورت تعبیر آن ضرر و زیان می‌باشد. اگر ببینی شخصی یهودی یا مسیحی چیزی به تو عطا کرده است، یـعـنـی آن شخص مسلمان می‌شود.

تعبیر خواب هدیه ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: هدیه در خواب، فرزند است. اگر دید که کسی عطائی به وی داد و او بگرفت و شکر گفت، دلیل بر زیادتی مال و تندرستی است. اگر شکر نگفت به خلاف این است.

تعبیر خواب هدیه جابر مغربی

جابر مغربی گوید: هدیه در خواب، اندیشه و فکر است.

تعبیر خواب هدیه هانس کورت

هانس کورت گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‌ی تولد دریافت می‌کنید، بیانگر آن است که روزهای خوشی در انتظار شما است.

تعبیر خواب هدیه آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دادن هدیه تولد در خواب به دیگران، نشانه برخورداری از احترامات ناچیز است. دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب، نشانه استعدادهای هنری است.

1 دیدگاه در “تعبیر هدیه دادن در خواب

  1. Melisa گفت:

    من خواب دیدم دارم برای یکی کادو میپیچم و خیلیم خوشگل شده بود بعد یه حسی بهم القا شدش که برای مبینا هی و من از اون دختر بدم نیومد فوری پشیمون شدم و دیگه اون کادو رو بهش ندادم میشه بگید تعبیر این چیه

نظرات