تفریحات

متن و جملات سنگین درباره حسادت + عکس نوشته و استوری درباره آدم های حسود

0

متن درباره حسادت : حسادت کردن به دیگران یکی از بدترین عیوب در آدمی است و انسان حسود هرگز سودی نخواهد برد. از این جهت ما جملات سنگین در این باره همراه عکس نوشته ویژه ۱۴۰۱ را برای شما آماده کرده ایم. همراه ما باشید.

متن درباره حسادت

متن و جملات سنگین درباره حسادت + عکس نوشته و استوری درباره آدم های حسود

به کسانی که به شما حسودی میکنند احترام بگذارید!!!
زیرا انها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنانید…

***

جملات سنگین درباره آدم حسود

***

به زندگی دیگران حسادت نکنید
زندگی ها ازبیرون زیبا دیده
میشودهمه به اندازه
خودشان مشکل دارن
این ماهستیم که مشکلات
رابزرگ وکوچک میکنیم
کمی گذشت اکثر
مشکلات را رفع میکند.

***

متن درباره آدم حسود

***

سخت است…
کوه درد باشی و دیگران…
به آرامش ظاهرت حسادت کنند…!!

***

متن سنگین درباره حسادت

***

زندگی کردن با حسادت خیلی سخته.

مثل این میمونه که

جهنم کوچکت رو با خودت

هی این طرف و اون طرف ببری

***

شعر درباره حسادت

***

ک ﺁﺩﻡ ﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﺎﺩی ﻛﻨﺎﺭﺕ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮﻥ ” ﺣﺴﻮﺩﻧﺪ “… !
ﻭقتی غمگینی ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ” ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﻧﺪ ” !
وقتی ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﺪﺭﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ” بی ﺧﻴﺎﻝ ﺗﻮ “ﻫﺴﺘﻨﺪ …!
ﺍﻣﺎ ﻭقتی ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ خیلی ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻨﺪ … خیلی …!
ﺍﻳﻨﻬﺎ ” بدترین ﺗﺮﯾﻦ ” ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻨﻨﺪ

***

متن درباره حسودی رفیق

***

حسود در رنجی دائمی و مستمر گرفتار است. زیرا با دیدن امتیازها و نعمتهای مادی و معنوی خویشان، همکاران و حتی تک تک افراد جامعه رنج می برد

و آرزوی از بین رفتن آن نعمتها و امکانات را دارد و این هم چیزی نیست که آخر و پایانی داشته باشد.

***

عکس نوشته درباره حسادت

***

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

***

استوری درباره آدم های حسود

***

می دونی واسه چی میگن :
از آدم حسود فاصله بگیرید؟
چون آدم حسود وقتی نتونه ضربه بزنه
، تهمت میزنه …

***

جملات زیبا درباره حسادت

***

بعضیا هم هستن وقتی می خندی

از حسادت می میرن

ازشون دوری کنید

چون همه کار می کنن تا خندت رو بگیرن …

***

متن درباره حسادت اطرافیان

همراه ما باشید

نظرات