فال‌ قهوه ۲۲ اسفند / فال قهوه امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ چه می‌گه!!

0

فال‌ قهوه ۲۲ اسفند / فال قهوه امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ چه می‌گه!!

امروز فال قهوه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ برای همه متولدین ماه ها قرار دادیم، فال قهوه روز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ چی میگه؟ و چه نشانی برای شما دارد؟! ادامه فال قهوه دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

فال‌ قهوه ۲۲ اسفند / فال قهوه امروز دوشنبه 22 اسفند 1401 چه می‌گه!!

☕️فروردين : صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار _ ریاست.

☕️ارديبهشت : حلقه : خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یک معامله – خواستگاری و نامزدی.

☕️خرداد : عینک : افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

☕️تير : آفتاب : سمبل دانش, هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

☕️مرداد : تیر و کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

☕️شهريور : جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیداکردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

☕️مهر : پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.

☕️آبان : کاسه واژگون : درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

☕️آذر : قفل : موانع – سد – برای رسیدن به مقصود , با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید _ گرفتاری.

☕️دی : هدهد : خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی.

☕️بهمن : عبادتگاه : نذر _ عبادت به جا نیامده _ حمایت پروردگار.

☕️اسفند : پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات.

نظرات